E-servisi · IT

Ocena stanja u oblasti eUprave u Srbiji

Republički zavod za informatiku i Internet (http://www.rzii.sr.gov.yu), u saradnji Centrom za proučavanje informacionih tehnologija (CePIT) Beogradske otvorene škole (http://www.bos.org.yu/cepit) uradio je ocenu stanja u oblasti eUprave u Srbiji za 2007. godinu koja se može naći na veb sajtu Zavoda http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_3.

Ocena stanja eUprave rađena je na osnovu metodologije Direktorata za informaciono društvo i medije Evropske komisije http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf

Predstavljen je postojeći institucionalni i regulatorni okvir za razvoj informacionog društva, ocena nivoa postojećih servisa elektronske uprave, kriterijumi za ocenjivanje nacionalnih portala, kao i novine u metodologiji merenja napretka ključnih indikatora informacionog društva i elektronske uprave.

Ocenom stanja obuhvaćeni su sledeći prioriteti:

– Institucionalni okvir i strateški pravci razvoja
http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_6

– Ocena nivoa sofisticiranosti elektronskih servisa
http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_4

– Klasterizacija elektronskih servisa
http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_7

– Indikatori ocene nacionalnog portala
http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_8

– Indikatori merenja napretka
http://www.rzii.sr.gov.yu/?dokument_5

Leave a Reply