IT

Od Nove godine, Pearson VUE test centar mesto za polaganje Microsoft ispita

Od septembra tekuće godine, Microsoft sertifikacioni ispiti su se mogli polagati u Prometric ili Pearson VUE testing centrima. Promena nastaje od 01. januara 2015. godine, kada i nastupa prekidanje saradnje kompanije Microsoft i Prometric test centra. Od Nove godine, mesto na kojem će moći da se prijavljuju i polažu zvanični Microsoft sertifikacioni ispiti, biće Pearson Vue test centar. U pitanju su Microsoft Certification Professional (MCP) i Microsoft Technology Associate (MTA) ispiti. Microsoft Office Specialist (MOS) i akademski MTA ispiti će se i dalje polagati samo kroz Certiport.

Ukoliko imate Prometric vaučer za polaganje naručen pre 4. septembra 2014. godine, vaučer može biti iskorišćeni za polaganje ili u Pearson VUE ili u Prometric test centru, najkasnije do 31. decembra 2014. godine. Prometric vaučeri koji su naručeni u periodu od 4. septembra 2014. godine do 31. decembra 2014. godine, biće validni samo do 31. decembra 2014. godine i do tada mogu da se iskoriste samo u Prometric testing centru. Svi Prometric vaučeri koji su neiskorišćeni i validni, a nisu istekli, moći će se iskoristiti za zakazivanje ispita u Pearson VUE test centru i nakon 31. decembra 2014. godine.

Kreiranje MCP profila
Svi kandidati koji planiraju da zakažu prvo polaganje Microsoft ispita u Pearson Vue ovlašćenom test centru moraju imati prethodno kreiran MCP profil na Microsoft.com/learning (http://www.microsoft.com/learning). Naručivanje i zakazivanje ispita može se obaviti onlajn putem Pearson Vue sajta (http://pearsonvue.com/vouchers) ili direktno pozivanjem ovlašćenog Pearson Vue test centar.

Uputstvo za kreiranje i podešavanje MCP naloga, možete pogledati na sajtu www.smart.rsUputstvo za MCP nalog.

Više o Pearson VUE test centru
Pearson VUE (www.pearsonvue.com) testing centar omogućava testiranje za informacione tehnologije, akademske, državne i profesionalne testing programe širom sveta. Pearson VUE obezbeđuje kompletnu ponudu usluga testiranja kroz sigurnu mrežu testnih centara u 175 zemalja. Najpoznatiji programi su svakako: CISCO, Adobe, Simens, Citrix, Novell, IBM, Oracle, SAP, Red Hat, CompTIA, Linux Professional Institute… Kompanija Smart d.o.o. iz Novog Sada je autorizovani Pearson VUE testing centar u kojem od početka septembra možete polagati i Microsoft ispite. Za više informacija, slobodno nas pozovite na telefon: 021/47-28-200.

Leave a Reply