Internet · IT

Od sledeće godine kraće vreme za registraciju firmi

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Agencija za privredne registre (APR) održali su 17. oktobra konferenciju za novinare, u pres sali Vlade Republike Srbije. Direktor Agencije Zvonko Obradović sa svojim saradnicima, registratorom za privredne subjekte Miladinom Maglovim i registratorkom za finansijski lizing i založno pravo Tanjom Vukotić- Marinković, najavili su početak realizacije projekta jednošalterskog sistema registracije („One stop shop“).

Direktor Agencije Zvonko Obradović najavio je da će od naredne godine, realizacijom jednošalterskog sistema registracije, biti omogućeno skraćenje vremena potrebnog za osnivanje firme sa 18 na 10 dana.

Pored ostalog, g. Obradović je objasnio da će na jednom mestu, u APR-u, građani samo podnošenjem jedne prijave moći da završe proceduru registracije preduzeća, odnosno dobijanja poreskog identifikacionog broja (PIB) i prijavljivanje zaposlenih za zdravstveni i PIO fond.

Da bi postigla taj cilj, Agencija će pojednostaviti i objediniti proceduru koje se vode u postupku registracije u različitim državnim institucijama, čiji će se podaci razmenjivati elektronskim putem, kazao je Obradović. Projekat jednog šaltera je važan jer će se kroz povezivanje državnih institucija u jedinstvenu elektronsku bazu podataka o privrednim subjektima omogućiti suzbijanje fantomskih firmi. Realizacija pilot projekta počeće u januaru, dok bi od marta naredne godine počela njegova puna primena, rekao je Obradović.

Predstavnici APR upoznali su javnost i sa aktuelnim podacima iz elektronskih registara koje vodi Agencija, u kojoj se trenutno vodi 600.000 predmeta, a dnevno se registruje oko 40 društava i 150 preduzetničkih radnji. Početkom oktobra zabeležen je 200.000 registrovani preduzetnik, a 15. oktobra u Registru privrednih subjekata vodilo se 94.600 aktivnih privrednih društava i 201.300 preduzetnika.

Direktor APR obavestio je javnost o tome da je od početka godine osnovano 9.560 firmi i 35.100 novih radnji. U Registru finansijskog lizinga vodi se i 59.100 aktivnih ugovora o finansijskom lizingu i 18.150 zaloga, kojima su obezbeđena glavna potraživanja u visini od 9 milijardi evra.

Govoreći o međunarodnim aktivnostima, g. Obradović je najavio da će Agencija u 2008. godini biti organizator dve velike međunarodne konferencije: XBRL konferencije (18. januara), namenjene IT stručnjacima, kao i 11. Godišnje konferencije Foruma Evropskih privrednih registara (European Commerce Registers’ Forum – ECRF), najznačajnijeg godišnjeg skupa najveće strukovne asocijacije evropskih privrednih registara (19- 20. jun).

Leave a Reply