IT

Odlični rezultati Acera

Uprkos slabim rezultatim svetske ekonomije, Aceru poslovanje ide veoma dobro, te se očekuju dobri rezultati za ovu, ali i sledeću godinu. Acer očekuje da prisvoji 50% netbook tržišta u 2009. godini

Acer će do kraja godine iporučiti više od 30 miliona računara, a za 2009. predviđaju oko 36 do 39 miliona komada. Isporuka prenosnih računara porašće 25 do 35 posto. Tokom trećeg kvartala Acer je isporučio 2,4 miliona netbook računara, a potražnja za Aspire One i dalje raste.

Dobru prodaju prate i dobri finansijski rezultati. U trećem kvartalu Acer je ostvario promet od pet milijardi dolara, što je porast na godišnjem nivou od čak 31%. Profit je iznosio 314 miliona dolara, i to nakon isplate izdašnih bonusa svim zaposlenima, a neto profit nakon oporezivanja je 278 miliona dolara.

Leave a Reply