IT

Održan 15. Telekomunikacioni forum TELFOR

20, 21 i 22. novembra, u Centru Sava, održan je 15, jubilarni Telekomunikacioni forum, TELFOR 2007, uz učešće velikog broja stručnjaka zainteresovanih za različite aspekte oblasti telekomunikacija. TELFOR je otvorila dr Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo. Uvodno predavanje po pozivu održao je predsednik Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije, profesor Jovan Radunović, na temu: Regulacija telekomunikacionog tržišta u Republici Srbiji.

Preuzmite uvodnu prezentaciju u PDF-u 

Leave a Reply