IT

Održan čas iz mobilnih aplikacija za mlade matematičare

Stručnjaci Telekoma Srbija održali su predavanje na temu mobilnih aplikacija najtalentovanijim đacima Matematičke gimnazije u Beogradu, sa ciljem da im se omogući uvid u praktična znanja iz ove oblasti modernih tehnologija. Time je otpočela serija radionica na temu mobilnih komunikacija, što predstavlja korak dalje u saradnji Telekoma Srbija i te elitne obrazovne ustanove.

Kompanija je ujedno opremila informatički kabinet škole sa 20 računara, a polaznicima radionice poklonila 20 Android “smart” telefona. Ovom donacijom i angažovanjem stručnjaka kompanije na predavanjima i radionicama, Telekom Srbija i Matematička gimnazija unapredili su saradnju sa željom da doprinesu edukaciji đaka u oblasti savremenih tehnologija, kao i unapređenju praktične primene stečenog obrazovanja.

Serija radionica omogućiće đacima da saznaju više o mogućnostima koje pruža Android platforma i o razvoju samih aplikacija, kao i da aktivno učestvuju u kreiranju novih aplikacija u ovom operativnom sistemu. Na ovaj način polaznici radionice će steći osnovna znanja iz razvoja aplikacija koja ih mogu opredeliti u njihovom daljem usavršavanju u oblasti programiranja.

Saradnji sa Matematičkom gimnazijom pristupamo sistematično i sa dugoročnim ciljevima, pre svega u želji da njenim talentovanim učenicima ponudimo praktična znanja i veštine iz onoga što je domen poslovanja naše kompanije. Verujemo da će im predavanja naših inženjera biti veoma korisna sutra kada se budu opredeljivali za buduću profesiju ili kada se budu našli u realnom poslovnom okruženju. Ovo ujedno vidimo i kao način da se njihov talenat razvije u punoj meri i usmeri ka ovoj dinamičnoj industriji koja iz dana u dan stvara nove profesije i radna mesta.”, izjavio je Branko Radujko, generalni direktor Telekoma Srbija, koji je još jednom pozvao druge kompanije koje to mogu da se pridruže u podršci ovoj elitnoj obrazovnoj instituciji.

Leave a Reply