Događaji · IT

Održan Extreme korisnički skup 08

U četvrtak 13. novembra u Bitef teatru, održan je, već tradicionalni, Extreme korisnički skup namenjen Microsoft korisnicima, na kome su predstavljene sve aktuelnosti ključne za razvoj poslovanja, kao i efikasnije i efektivnije planiranje ulaganja u IT infrastrukturu.

Okupljenima su se najpre u uvodnom izlaganju obratili Alan Albulj (Extreme) i Miljana Jovičić (Microsoft Software), nakon čega je usledila prezentacija Velibora Simikića (Extreme), pod nazivom „Noviteti u MS licenciranju“, na kojoj su predstavljane promene u Microsoft programima količinskog licenciranja, koje donose dodatnu fleksibilnost pri nabavci softvera i pružaju novi način za optimizaciju troškova. Pored noviteta u programima količinskog licenciranja, predstavljene su i pogodnosti koje su predviđene za firme koje se odluče za obnovu ugovora, kao i za one koje su donele odluku da sklope ugovor.

U drugom bloku, bilo je reči o poslovnoj vrednosti novih Microsoft serverskih proizvoda za mala i srednja preduzeća ‐ Windows Small Business i Essential Business serverskim platformama i poboljšanjima koja one donose, a potom i o IT‐u kao o strateškom osloncu u razvoju poslovonja, o čemu su govorili Bojan Miljković (Extreme) i Vladimir Knežević (Microsoft Software).

Nakon zvaničnog dela prezentacije, organizovana je i nagradna igra u kojoj su učestvovali svi prisutni, a nagradu – Microsoft Office 2007 Ultimate, dobio g. Miloš Vranić iz kompanije Impol Seval.

Prezentacije sa Extreme korisničkog skupa možete da preuzmete sa sledećih linkova:

Noviteti u MS licenciranju – Velibor Simikić (Extreme)
Nova platforma za razvoj poslovanja (SBS, EBS) – Velibor Simikić (Extreme)
IT kao strateški oslonac u razvoju poslovanja – Vladimir Knežević
(Microsoft Software), Bojan Miljković (Extreme)

Leave a Reply