Događaji · E-servisi · IT

Održan “INFOTECH 2010”

U Vrnjačkoj  Banji od 1 do 3 juna je održan tradicionalni stručni skup i izložba „INFOTECH 2010“. Na skupu je podneto oko 60 saopštenja i  40 kompanija je izložilo svoju opremu i rešenja.

Skup je otvorio mr. Nebojša Vasiljević pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo.On je govorio o nedavno usvojenoj Digitalnoj agendi EU 2020.  i osnovnim ciljevima nove Strategije razvoja informacionog društva u Srbiji, a koja će se uskoro dati na javnu diskusiju.

U prvom delu skupa održana su predavanja:
„Umrežavanje MUP sa ostalim državnim organima“ – Slobodan Nedeljković, pomočnik ministra za unutrašnje poslove.

„eUprava i Poreska uprava“ – Dr Dejan Vidojević, pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srbije.

„Portal eUprava“ – Damir Baralić, direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet.

„Uzdignite poslovanje do oblaka“ – Jovan Milošević, specijalista za rešenja Microsoft.

„Iskustva S&T Srbija u eGovernmentu” – Rajko Jovanović, S&T Srbija.

“Sertifikaciono telo PKJ” – Đuro Vojnović, direktor CIEP-a i  dr.

U ovim i nizu drigih predavanja iz oblasti eUprave  video  se napredak ostvaren u poslednjih godinu dana u razvoju pojedinih segmenata eUprave. Učesnicima su posebno bila interesantne mogućnosti  koje građani i pravna lica  dobijaju sa korišćenjem: raspoloživih 50 elektronskih servisa na Portalu eUprava,  vremenskog žiga, elektronske identifikacije, elektronskog plaćanja taksi i dr.

U ostalim predavanjima predstavljeni su novi proizvodi i rešenja pojedinih IT kompanija kao što su: MFC Mikrokomerc, Belit, OBJECT DATA, YUTRO COM,  SAGA, ASSECO, E-SMART , JPPPT, Špica  i dr. U okviru skupa  održana su i 2 okrugla stola.

Prvi je bio posvećen razmatranju “Trenutnog stanja i mogućnosti primena elektronskih servisa”. Konstatovani su potreba daljeg razvoja  novih servisa i popularizacija njihovih primena. Drugi okrugli sto  je poslužio razmatranju “iskustava u FP7 projektima” za koje je ocenjeno da  doprinose: saradnji sa inostranim naučnicima i dopunskom finansiranju domaćih naučnika i institucija. Organizator skupa je bio JURIT.

Leave a Reply