E-servisi · IT

Održan okrugli sto “Koliko još do elektronskog šaltera?”

IMG_0607“Kada ce prestati cekanje u redovima za dokumenta? Kada ce gradani i preduzeca moci da obavljaju te poslove preko interneta? Ova pitanja su razmatrana na okruglom stolu „Koliko još do elektronskog šaltera“, održanom danas u galeriji O3one, na temu razvoja elektronske uprave u Srbiji i mogucnosti da gradani doprinesu ubrzanju ovih procesa.

Okrugli sto je organizovan povodom dodele nagrada za najaktivnije korisnike sajta Formular.rs, koji omogucava gradanima Srbije da na jednom mestu saznaju kako izgledaju procedure za pribavljanje razlicitih dokumenata (od licne karte ili vozacke dozvole do registracije firme i gradevinskih papira).

Slobodan Vučkovic, ekspert za informaciono društvo, naveo je da razvoj e-uprave u Srbiji ne zavisi od novca, i naveo primer države Kentaki, jedne od najrazvijenijih e-uprava u svetu, u kojoj je kompletan posao prepušten privatnim firmama, bez ikakvih ulaganja, dok sam guverner ne ume da pošalje ni imejl.

IMG_4489Branislav Dobrosavljević iz Agencije za privredne registre, naglasio da je potrebno omoguciti razmenu podataka izmedu državnih institucija. Kao primer naveo je Sloveniju, gde je zakonom propisano da ako jedna instutucija ima odreden podatak ili dokument o gradaninu, druga institucija to ne sme da traži od njega, vec mora da preuzme od dokument direktno od institucije koja ga ima.

Slobodan Marković, specijalni savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, rekao je da napredak u razvoju e-uprave u Srbiji postoji, iako na prvi pogled nije vidljiv. „Cinjenica je da se danas, za razliku od proteklih godina, neko iz nadležnih ministarstava ipak budi sa mišlju o tome da je razvoj e-uprave u Srbiji jedan od prioriteta“, rekao je Markovic.

Na okruglom stolu je predstavljen nacin da gradani samostalno doprinesu razvoju e-uprave u Srbiji, tako što ce procedure za pribavljanje dokumenata unositi na sajt Formular.rs. Radi se o projektu zajednicke aktivnosti gradana i preduzeca u Srbiji sa ciljem da se skrati put do dokumenata, kao i redovi ispred šaltera, a poboljša komunikacija sa državnim institucijama.

Ucesnici okruglog stola su zakljucili da su prepreke za ubrzanje ovih procesa mnogobrojne, a da glavni problem leži u neadekvatnim zakonima i manjku politicke volje da se oni promene. „Iako je gradanima i preduzecima omoguceno da dobiju elektronski potpis, oni još uvek nemaju gde da ga koriste, jer su državni organi nespremno ušli u taj proces“, rekao je Ðuro Vojnović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje Privredne komore Srbije.

Nakon okruglog stola proglašeni su pobednici nagradnog konkursa Urgencija, gradani koji su u poslednjih mesec dana uneli na sajt Formular.rs najveci broj procedura za dolaženje do dokumenata. Prvu nagradu: flašu viskija, cokoladu od 300g sa lešnicima i 200g kafe osvojio je Marko Joksic iz Beograda.

Leave a Reply