E-servisi · IT

Održan peti sastanak Upravnog odbora projekta “Novi katastarski informacioni sistem”

Peti sastanak Upravnog odbora Projekta “Novi katastarski informacioni sistem” održan je u Republičkom geodetskom zavodu 22.01.2009. godine

Na dnevnom redu je bilo pet tačaka:

1. Status projekta.

2. Status ESRI licenci.

3. Pozitivni događaji na projektu i problemi.

4. Datum isporuke beta verzije.

5. Ciljevi za sledeći period.

A na sastanku konstatovano je sledeće:

* Projekat je u završnoj fazi razvoja.

* U toku su interna testiranja.

* Počela je priprema dokumentacije.

* Pripremaju se materijali za obuke.

* Definisana je lista izlaznih dokumenata.

* Urađen je Nacrt plana za instalaciju.

* Dat je predlog procedure za prijem slučajeva testiranja i beta verzije softvera.

* Republički geodetski zavod je isporučio kompletan set podataka za migraciju.

* Izrađen je dokument o IT infrastrukturi.

* Isporuka beta verzije očekuje se krajem februara.

* Postoji dobra komunikacija između učesnika u projektu.

Sledeći sastanak Upravnog odbora zakazan je za 02. mart 2009. godine.

Leave a Reply