Događaji · IT

Održan prvi okrugli sto o temama digitalizacije

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo započelo je javne konsultacije pre izrade Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Prvi okrugli sto o temama koje će biti obuhvaćene Strategijom i Akcionim planom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji, održan je 11. februara 2009. godine u velikoj sali Gradjevinskog fakulteta u Beogradu. Skup je otvorio dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, prof. dr Miodrag Popović, a zatim se prisutnima obratila ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, mr Jasna Matić. Ona je izjavila da su na osnovu sporazuma GE06 potpisanog u Ženevi 2006. godine, sve evropske zemlje u obavezi da pređu na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa do 17. juna 2015. godine. To je rok koji je postavila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), dok je preporuka EU da se to učini do početka 2012. godine. Većina zemalja u okruženju odlučila je da pređe na digitalno emitovanje već 2012. godine.

Javne konsultacije će trajati do 27. februara 2009. godine, i nakon toga će početi rad na izradi Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Zatim se prisutnima obratio državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, Boris Barjaktarović. On je objasnio kako je tekao rad na pisanju dokumenta „Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji“ i zahvalio se svima koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta.

Nakon toga je pomoćnica ministarke za međunarodnu saradnju, mr Jelena Surčulija, prisutnima predstavila dokument „Osnove za izradu Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji“, a pomoćnica ministarke za telekomunikacije, prof. dr Irini Reljin, predstavila je tehničko-tehnološki deo ovog dokumenta.

Zatim je usledila diskusija o temama koje će biti obuhvaćene Strategijom i Akcionim planom za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji.

Javnim konsultacijama su prisustvovali predstavnici Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), Republičke Radiodifuzne agencije (RRA), Ministarstva kulture, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, RTS-a, emitera sa nacionalnim frekvencijama, proizvođača opreme, kao i ostali predstavnici stručne javnosti i medija.

Audio snimak sa okruglog stola

Leave a Reply