Događaji · IT

Održan seminar “Innovation Tour Process Automation 2008”

Divizija Industrial Automation je 17. aprila 2008. godine u Siemens d.o.o. poslovnom centru organizovala jednodnevni seminar iz svog svetskog promotivnog ciklusa pod nazivom “Innovation Tour Process Automation 2008”.

Preko 130 učesnika, iz 47 firmi pretežno procesne industrije iz Beograda, Novog Sada, Zrenjanina, Vrbasa, Kostolca, Pančeva, Obrenovca, Zemuna, Kragujevca, Kikinde, Kladova, Užica, Šapca, Požarevca, Šida, Vranja idr., imalo je priliku da se upozna sa najnovijim komponentama iz programa industrijskih sistema za procesnu automatizaciju, i da se konkretno, na “živom” modelu sa redundantnim kontrolerima SIMATIC S7-400H uveri u mogućnosti povećanja produktivnosti u svim fazama životnog ciklusa postrojenja. Od hardvera bila je prvi put pokazana redundansa na field PROFIBUS PA nivou, EEx Profibus DP decentralne periferije ET200 iSP, vagarski sistemi, Fail-Safe moduli, industrijski PC i monitor i dr.

U fokusu je bio Siemens-ov DCS upravljački sistem PCS7, i njegovih 7 ključnih prednosti:

  • Integracija
  • Performase
  • Skaliranost
  • Modernizacije
  • Sigurnost i bezbednost
  • Globalna mreža eksperata

Pokazano je kako u praksi rade PCS7 Add-On sistemi za Alarm Management, Safety Matrix, Asset Management, Route Control, Web Server, Batch Control, Advanced Process Control i drugi, koji su karakteritični za  jedan DCS sistem, i koji omogućavaju efikasno i bezbedno vođenje čitavih fabrika i najkomplikovanijih procesa od strane malog broja operatera. Intuitivan korisnički interfejs, struktuirane slike postrojenja, inteligentan alarmni sistem koji prikazuje uzročne i posledične alarme, a skriva one koji trenutno nisu bitni, nadzor stanja uređaja u polju sa predikcijom kvarova i signalizacijom potrebe za održavanjem idr. samo su neke od prednosti savremenog DCS sistema, kakav je SIMATIC PCS7. Na kraju je prikazana slika sa prijavljenih 6.000 referenci iz 96 zemalja na 6 kontinenata (uz napomenu da je broj isporučenih sistema veći od 10.000!).

Leave a Reply