IT

Održan SITRAIN kurs za SIMATIC S7, ST-PRO1

U periodu od 16.do 20.-og jula 2012. Sektor industrija kompanije Siemens d.o.o. Beograd je ogranizovao SITRAIN certifikovani kurs ST-PRO1, obuku za industrijske računarske upravljačke sisteme tipa SIMATIC S7 za potrebe industrijskih korisnika.

Polaznici kursa, zaposleni u Rafineriji nafte Brod BiH (3 polaznika) i Tahal Fideco (1 polaznik) Beograd, Srbija i više stručnjaka Siemens-a d.o.o. Beograd uspešno su savladali obuku za programiranje i održavanje najsavremenijih Siemens-ovih programabilnih kontrolera tipa SIMATIC u okruženju Totalno Integrisane Automatizacije.

Obuka obuhvata sistematizovani teorijski deo i propratne praktične vežbe sa demo modelima transportne trake, koji imaju sve osobine pravog procesa upravljanja. Kroz postepeno povećanje kompleksnosti vežbi, polaznici su postepeno uvedeni u svet SIEMENS SIMATIC kontrolera od jednostavnih primera do zahtevnijih i složenijih aplikacija upravljanja analognim realnim situacijama u industrijskoj automatizaciji.

Ovaj kurs predstavlja uvodni osnovni kurs za korisnika koji se po prvi put susreće sa SIEMENS SIMATIC S7 kontrolerima i programskim paketom SIMATIC STEP 7. Teme obrađene kursom se baziraju na kontroleru SIMATIC S7-300, sa decentralizovanom periferijom ET200S, sa osvrtom na specifičnosti SIMATIC S7-400 familije programabilnih kontrolera. Objašnjeni su svi delovi programskog paketa SIMATIC STEP 7 za ispravno konfigurisanje i kreiranje aplikativnog softvera za automatsko upravljanje.

Polaznici se, između ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima PROFIBUS mreže, osnovama konfigurisanja i programiranja operatorskog panela TP177B kroz programski paket WinCC Flexibile 2008, osnovama parametrizacije frekventnih regulatora i različitim metodama dijagnostike.

Ovakvom koncepcijom kursa je obuhvaćen znatan deo karakterističnih slučajeva koji se sreću u svakodnevnoj praksi industrijske automatizacije. Polaznici su naučili ne samo da kreiraju i modifikuju jednostavnije S7 programe, da pristupe problemu u duhu dobre inženjerske prakse, već da, koristeći efikasne alate STEP 7 programskog paketa, optimizuju svoj rad na projektu.

Ovom prilikom kurs je održao prof.dr dipl-ing. Milan Ristanović, profesor na katedri za Automatiku na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Po završetku kursa, svi polaznici su dobili zvanične Siemens SITRAIN certifikate koji su priznati širom sveta.

Siemens d.o.o. Beograd nastavlja dugogodišnju SITRAIN tradiciju koju je do sada prošlo više od 250 inženjera i tehničara od 2003. godine. Od ove godine imamo bogatiju ponudu kurseva koja sem standardnih kurseva, uključuje specijalizovane kurseve za Profinet, Safety sisteme, WinCC, Flexibile, SIMATIC PCS 7, a u najavi su i kursevi za programiranje kontrolera u TIA portal radnom okruženju (ST7-TIA PRO1). Najnoviji kurs je ST-TIAMICRO1 koji predstavlja prvi korak u svet automatizacije sa fokusom na programiranje S7-1200 programabilnih logičkih kotrolera i Simatic HMI Basic panela u Step 7 Basic v11 i WinCC Basic v11, u TIA Portal radnom okruženju.

Svi kursevi se izvode u Siemens training centru u Zemunu, Radoja Dakića 7. Uspostavljena je i saradnja sa Beogradskim univerzitetom te su predavači na kursevima, pored Siemens-ovih stručnjaka, profesori i asistenti sa katedre za Automatiku Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Leave a Reply