Događaji · IT

Održan Symantec Day

U Beogradu je 1. aprila u hotelu „Holiday Inn” održan „Symantec Day“. Na skupu je dat pregled svih najnovijih proizvoda kompanije “Symantec“.

Nekada se zaštita podataka svodila na uzimanje back up-a na magnetnoj traci i replikaciju najvažnijih zapisa. U današnjem vremenu se zahteva kompletna zaštita i u centru pažnje je oporavak svih podataka. Ovakve zahteve ispunjava softver “NetBackup 6.5.3“. O narednoj generaciji zaštite podataka sa “NetBackup“ softverom govorio je Vladimir Vučinić iz kompanije “Net++technology“. Rečeno je, da oko 50% kompanija u svetu i posebno 99% od 500 najvećih kompanija koristi “NetBackup 6.5.3“.

Softverski paket “PureDisk“ za deduplikaciju podataka predstavio je Noel Vinter iz “Symatec“-a. O iskustvima u arhiviranju fajlova i mejlova govorio je Antonios Đianas iz “Symatec“-a.

Skup su organizovali “Symantec“, “DNS“ i “Net++ technology“.

Leave a Reply