IT

Održana 3. Regionalna ECDL konferencija o informatičkoj pismenosti

Deo članica Evropske skupštine informatičkih asocijacija (CEPIS) kao stalnog saradnike Evropske Komisije za pitanja informatičkog razvoja, tradicionalno organizuju godišnje konferencije na kojima se razmenjuju iskustva i traže načini za unapređenje korišćenja računara u svakodnevnom radu. Posle Hrvatske i Slovenije, ove godine organizacija ove konferencije je pripala informatičkom savezu Srbije – JISA. Sa radnim naslovom DIGITALNA PISMENOST – USLOV I OBAVEZA konferencija je uz izuzetnu posećenost održana u hotelu Continental, dana 09.10.2009. godine.

Konferenciju je u ime ministra nauke i potpredsednika Vlade Srbije gosp. Božidara Đelića otvorio specijalni savetnik u ministarstvu nauke Prof Dr Dragan Domazet, podvlačeći značaj digitalne pismenosti za društveni život i savremeno poslovanje. Evropske inicijative i planove su uvodnim izlaganjima izneli i aktuelni predsednik CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies, gosp. Niko Schlamberger, kao i novoizabrani predsednik CEPIS, koji će ovu dužnost preuzeti narednog meseca u Briselu, gosp. Vasile Baltac.

Značaj jedinstvene evropske sertifikacije koji već uveliko postaje i svetski obzirom da se pod nazivom ICDL i uz podršku UN sve više primenjuje i van Evrope, podvukao je svojim uvodnim izlaganjem i regionalni direktor ECDL Fondacije gosp. Piotr Mrozinski. Na konferenciji su govorili i svi nacionalni lideri informatičkih asocijacija i državnih ministarstava zaduženih za razvoj i primenu novih tehnologija u zemljama našeg regiona.

Evropska Unija je konceptom ECDL – European Computer Driving Licence postavila vendorski nezavisan standard potrebnog znanja za zaposlene u privrednim i vanprivrednim institucijama, a sve obrazovne institucije uvrstile su ECDL segmente u svoje nastavne programe. Predsednik Evropske Komisije, gospodin Barroso, početkom godine svečano je preuzeo devetomilioniti ECDL index istakavši ogromni uspeh ovog koncepta kao i važnost informatičke pismenosti koja je danas izjednačena sa alfabetskom.

Na 52.-oj konferenciji ministara i generalnih direktora javnih uprava evropskih zemalja, održanoj juna u Pragu, ponovo je podvučen ECDL kao merilo pismenosti i osnov širenja EUPAN – European Public Administration Network koji treba da omogući građanima i firmama bolju primenu novih tehnologija u komunikaciji sa državnim organima. Stoga ne čudi da su glavne teme na ovogodišnjoj konferenciji u Beogradu bile saradnja vladinog i nevladinog sektora po pitanjima informatičke obuke i sertifikacije građana, kao i postignuti rezultati u državama regiona.

Izneseni podaci od strane nadležnih predstavnika informatičkih asocijacija ukazali su nam da Italija ima već 1,6 miliona ECDL sertifikovanih građana te zajedno sa Mađarskom, daleko prednjači pred zemljama sa prostora bivših jugoslovenskih republika čiji se rezultati mere nekolicinom hiljada ovakvih diploma.

Srbija nažalost, proporcionalno broju stanovnika, višestruko zaostaje za Hrvatskom i Slovenijom a od ove godine čak i dvostruko za Crnom Gorom koja je tokom proteklog perioda izvršila informatičku obuku i sertifikaciju svih radnika zaposlenih u zdravstvu a uskoro otpočinje i za sve zaposlene u obrazovanju.

Koliki je zaostatak Srbije istakao je i predsednik informatičkog saveza JISA, gosp. Đorđe Dukić navodeći da kada bi se kojim slučajem čak sva nedavno dobijena sredstva IPA pristupnih fondova od 100 miliona eura isključivo utrošila u informatičku obuku građana Srbije, ne bi bilo dovoljno da se dostigne niti pola aktuelnog stanja Mađarske ili Grčke. Ovo jasno govori koliko su veliki napori koje Srbija mora učiniti ako želi izjednačavanje radnih sposobnosti svojih građana sa evropskim standardima.

Konferenciji su prisustvovali mnogi predstavnici ministarstava obrazovanja, omladine i sporta, finansija, odbrane, unutrašnjih poslova, informatike i telekomunikacija ne samo iz Srbije već i ostalih zemalja. Prezentirana su pozitivna iskustva ministarstva zdravlja Italije, kao i vladine intervencije u Mađarskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini… Posebnu pažnju privukli su i rezultati postignuti u ministarstvu znanosti i obrazovanja Hrvatske gde je od planiranih 50.000 već jedna trećina nastavnika osnovnih i srednjih škola položila sve ECDL ispite!

Kao zaključak i apel konferencije na vladine organe i sva preduzeća u regionu spontano se nametnulo završno izlaganje predsednika ECDL asocijacije BIH i domaćina naredne konferencije u Sarajevu iduće godine, gospođe Mensure Beganović, koja je istakla prve dve grupe IPA fondova i sve bilateralne međunarodne donacije kao i prekograničnu saradnju za početni izvor sredstava koji se može koristiti u cilju prevazilaženja nezavidne situacije i približavanja Evropi, ali i obavezu svih poslodavaca da podstiču stalna periodična testiranja svojih zaposlenih obzirom na izuzetno brzi rast poslovnih mogućnosti koje nam nove informacione tehnologije svakodnevno pružaju.

Leave a Reply