IT

Održana besplatna Autodesk sertifikacija – OpenDoor 2012

U saradnji sa Autodeskom, TeamCAD je 7. novembra 2012. godine po drugi put učestvovao u besplatnoj Autodesk sertifikaciji koja je bila podeljena na dva nivoa: Autodesk Associate Exam 2012 i Autodesk Professional Exam 2013.

Do 18 časova je na teritoriji Evrope, Bliskog istoka i Afrike polagalo 5.943 kandidata. U okviru našeg trening centra održana su 52 besplatna ispita za programe: AutoCAD 2012/2013, Autodesk Revit Architecture 2012/2013 i Autodesk Inventor 2012/2013.

Ovim putem čestitamo kandidatima koji su položili ispite i želimo da se zahvalimo svim polaznicima koji su učestvovali u besplatnoj sertifikaciji.

Leave a Reply