Događaji · IT

Održana Cisco radionica

U periodu od 24. do 25. oktobra 2008. Saga je organizovala radno druženje sa IT inženjerima iz NIS-a i u nekoliko radnih sesija prezentovala ideje i predloge vezane za kompleksno IKT okruženje koje u sistemu NIS-a sve više zahteva tehnološku i funkcionalnu konsolidaciju. U realizaciji ovog skupa pomogle su i kolege iz Cisco kancelarije svojim prilozima i trendovima u okviru Cisco sistema.

Cilj radionice je bio da prenese jasnu sliku pravca razvoja telekomunikacione infrastrukture NIS-a u narednom periodu. Aleksandar Vulović je držao predavanje o Cisco Nexus svičevima, kao o osnovu data centra nove generacije i o Cisco video nadzoru. Tatjana Bošković se osvrnula na IronPort Security Appliances, a Vesna Ćirić je pričala o novostima na polju rutera i svičeva. Vladimir Petrović je skrenuo pažnju na Cisco TelePresence – Sistem za video konferenciju.

Leave a Reply