Događaji · E-servisi · IT · Telekomunikacije

Održana javna rasprava o Nacrtu akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija

Državni sekretar Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Boris Barjaktarović izjavio je da je za razvoj telekomunikacija u Srbiji potrebno povećati ulaganja u obrazovanje, učiniti internet dostupnim za siromašne građane i pustiti u rad mrežu optičkih kablova JP “Elektroprivreda Srbije”.

Foto: Fonet

Barjaktarović je na javnoj raspravi o Nacrtu izmenjenog i dopunjenog akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Srbiji od 2006. do 2010. godine rekao da EPS ima više od 3.000 kilometara optičke mreže, od čega je približno 2.000 kilometara potpuno povezano.

Prema njegovim rečima, EPS deo te mreže trenutno koristi u sopstvene svrhe, a zbog nerešenih imovinskih odnosa između ovog preduzeća i “Elektromreža Srbije” trenutno nije moguće njeno korišćenje u komercijalne svrhe.

On je podsetio na to da je za izgradnju mreže optičkih kablova “Elektroprivreda Srbije” uzela kredit u iznosu od 20 miliona evra na grejs period od pet godina, koji bi naredne godine morao da bude vraćen.

Predsednik Društva za informatiku Srbije Nikola Marković ukazao je na neophodnost efikasnijeg korišćenja telekomunikacione infrastrukture i podsticanja njenog razvoja.

Marković je upozorio na to da naša zemlja polako klizi u digitalni jaz, budući da statistički podaci pokazuju da samo 14,6 odsto domaćinstava sa prihodima nižim od 300 evra mesečno koristi internet.

Kada je reč o broju korisnika interneta, razvijeni su Beograd, Novi Sad, kao i područja centralne Srbije i Južnobanatskog okruga, dok su ostali delovi zemlje nerazvijeni, naveo je on i dodao da se u Srbiji broj korisnika interneta godišnje povećava od dva do tri odsto.

Načelnik Uprave za vezu i kriptozaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Mladen Vratonjić ocenio je da bi vojska i policija trebalo da budu uključene u izradu planova za raspodelu radiofrekvencijskih opsega, kao i da bi trebalo definisati opsege koji će biti na raspolaganju bezbednosnim službama.

Specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Slobodan Marković uputio je poziv stručnjacima da predloge za izmenu akcionog plana objave tokom trajanja javne rasprave, koja bi trebalo da bude završena 15. decembra.

Akcionim planom utvrđeni su rokovi za korake u liberalizaciji tržišta telekomunikacija, razvoj infrastrukture, unapređenje tarifnog sistema i drugih oblasti značajnih za razvoj tržišta do 2010. godine.

Predviđeno je da konačna verzija teksta Nacrta izmenjenog i dopunjenog akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Srbiji bude objavljena 19. decembra na sajtu Ministarstva i da taj plan bude usvojen na sednici Vlade Srbije 25. decembra.

Leave a Reply