Događaji · E-servisi · IT

Održana konferencija FP 7

Konferencija o administrativnim, tehničkim, finansijskim i pravnim aspektima Okvirnog programa 7 (FP 7)održana je u Rektoratu Beogradskog univerziteta u sredu i četvrtak, 20. i 21. februara.

Događaj koji su zajedno organizovali Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo Republike Srbije i Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije otvorila je resorna ministarka dr Aleksandra Smiljanić, koja je rekla da konferencija ima dve svrhe: dobijanje informacija iz prve ruke o Okvirnom programu 7 i povezivanje srpskih firmi i Univerziteta sa partnerima iz Evropske unije.

„Srećna okolnost za EU je da ima istočnu Evropu, koja ima dobru osnovu kada su u pitanju informaciono-komunikacione tehnologije i niže troškove života, koji impliciraju i niže cene proizvoda. S druge strane, zapadna Evropa je oduvek pragmatična i ima dobro tržište”, istakla je ministarka Smiljanić. Ona se osvrnula na “odliv mozgova” iz naše zemlje, napominjući da je dobra strana toga što srpski stručnjaci koji rade širom planete pomažu domaćem IKT sektoru da se integriše u svetske trendove.

„Okvirni plan 7 će pomoći srpskom istraživanju i razvoju”, zaključila je dr Smiljanić otvarajući skup.

Stefan Paskal, savetnik u Generalnom direktoratu Evropske komisije za informaciono društvo i medije, istakao je da su socio-ekonomski disbalans među zemljama u regionu, povećana konkurencija iz SAD, Japana i jugoistočne Azije i tehnološka revolucija neki od najvećih evropskih izazova kada je reč o IKT.

„Evropa mora da obnovi konkurentnost, stavljajući naglasak na znanje, inovacije i ljudski kapital”, rekao je Paskal.

Govoreći o Okvirnom programu 7, Vili van Pembrok, šef jedinice za administraciju i finansije u Generalnom direktoratu za informaciono društvo i medije Evropske komisije, napomenuo je da saradnja u ovom programu treba da se zasniva na onome što su najjače tačke potencijalnih partnera, a ne na njihovim slabostima.

„Dosadašnje iskustvo pokazuje da smo, zahvaljujući saradnji, svi na dobitku”, rekao je Van Pembrok i dodao da će se ta saradnja pre svega odvijati u oblasti e-vlade, softverskog razvoja, širokopojasnog pristupa,…

Firme i fakulteti zainteresovani za učešće u projektu FP 7 dobili su konkretna uputstva od Mortena Melera, šefa jedinice za IKT operacije Evropske komisije. On je objasnio da pravo učešća imaju pravna lica zemlje članice EU ili pridružene države, međunarodne evropske interesne organizacije, kao i pravna lica osnovana u međunarodnoj kooperaciji partnerskih zemalja.

„Pobrinite se da vaša ideja bude inovativna, da odgovara temi i da bude realna”, posavetovao je Meler potencijalne kandidate i nastavio: „Potrebo je definisati motiv ili problem, ciljeve, napraviti generalni plan rada, obaviti ekspertizu u konzorcijumu, projektovati realan budžet i obezbediti podršku rukovodstva kompanije”.

Drugog dana konferencije, održan je takozvani brokerage event, odnosno predstavljanje firmi, univerziteta i instituta u cilju pronalaženja partnera za projekte sa kojima mogu da konkurišu za Okvirni program 7.

Okvirni program 7 je međunarodni program naučne saradnje Evropske unije. Obuhvata period od 2007. do 2013. godine. U prethodnom, Okvirnom programu 6 iz Srbije je učestvovalo 21 pravno lice, a sada se očekuje da taj broj bude značajno veći.

Leave a Reply