Događaji · E-servisi · IT

Održana konferencija “Partnerstvo u Sedmom okvirnom programu, tematska oblast IKT”

U Beogradu je 20. i 21. maja održana konferencija „Partnerstvo u Sedmom okvirnom programu (FP7), tematska oblast IKT“ (ICT Information and Brokerage Event), na kome je uzelo učešće 150 istraživača iz Srbije, regiona Zapadnog Balkana i iz zemalja Evropske unije. Konferenciju su organizovali: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, Generalni direktorat za informaciono društvo i medije Evropske komisije, a u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i u okviru projekta WBC INCO.NET.


Konferenciju su otvorili Božidar Đelić, potpredsednik Vlade za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj i Jasna Matić, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo.

Visoki predstavnici Evropske komisije predstavili izazove i ciljeve predstojećih poziva za predloge projekata u okviru Sedmog okvirnog programa, za tematsku oblast: informaciono-komunikacione tehnologije. Do kraja 2009. biće otvorena dva poziva za predloge projekata (Peti i Šesti), a istraživačke organizacije i IKT kompanije imaće priliku da kroz podnošenje predloga za projekte na ovim pozivima konkurišu za ukupna sredstva od preko 1 milijarde evra.


U okviru paralelnih sesija, preko 20 istraživačkih organizacija i IKT kompanija predstavilo je svoje projektne ideje i ekspertizu relevantne za aktuelni IKT Radni program 2009 – 2010.


Istraživači koji imaju veliki broj odobrenih i finasiranih predloga projekata kroz FP7, održali su prezentacije o kreiranju uspešnog predloga projekta, a detaljno je predstavljena i procedura evaluacije predloga projekata.


Preuzmite agendu konferencije i paralelnih sesija:

Agenda konferencije (download pdf Agenda konferencije)

Agenda paralelnih sesija (download pdf Agenda paralelne sesije)

Preuzmite materijale sa svih sesija:

20. maj
Sesija 1 (download zip file sa prezentacijama)
Sesija 2 (download zip file sa prezentacijama)
Paralelna sesija IA (download zip file sa prezentacijama)
Paralelna sesija IB (download zip file sa prezentacijama)
Paralelna sesija IIA (download zip file sa prezentacijama)
Paralelna sesija IIB (download zip file sa prezentacijama)

21. maj
Sesija 3 (download zip file sa prezentacijama)
Sesija 4 (download zip file sa prezentacijama)

Leave a Reply