Događaji · IT

Održana Panel diskusija o poziciji žena u IKT oblasti

Domaćoj javnosti predstavljen projekat globalne mreže žena donosilaca odluka u informaciono-komunikacionim tehnologijama Women in ICT

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, u saradnji sa misijom Ujedinjenih nacija u Srbiji, organizovalo je panel diskusiju na temu „Ravnopravan pristup informacionim i komunikacionim tehnologijama: Put ka dostojnom radu za žene“.

Ovim događajem, u Klubu narodnih poslanika, obeležena je stogodišnjica Međunarodnog dana žena (1911-2011), a tokom panel diskusije prisutnima je predstavljena Globalna mreža žena donosilaca odluka u informaciono-komunikacionim tehnologijama (Global Network of Women ICT Decision-Makers), koja je osnovana na inicijativu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, uz podršku Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Ujedinjenih nacija.

Na panelu su govorili Jasna Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo, Vilijam S. Infante, stalni koordinator UN u Srbiji i Meri Vorlik, ambasadorka SAD u Srbiji. Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić učestvovala je na 18. konferenciji opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije u Gvadalahari, Meksiko, u oktobru 2010. godine. Konferencija opunomoćenika predstavlja telo najvišeg nivoa Međunarodne unije za telekomunikacije i odgovorno je za alokaciju radijskog spektra u celom svetu, kreiranje tehničkih standarda koji određuju sve IKT mreže, kao i za razvoj i implementaciju strategija za smanjenje digitalnog jaza, kao odgovor rastućim potrebama koje nameće savremeni život.

Tom prilikom, ministarka Matić je predstavila inicijativu Ministarstva da se, pod okriljem Međunarodne unije za telekomunikacije, osnuje globalna mreža žena na vodećim pozicijama u oblasti IKT, koja će se baviti podizanjem životnog standarda širom sveta, sa posebnim osvrtom na decu i žene, kroz promociju i korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija. Pored ove inicijative, ministarstvo je na Konferenciji promovisalo i obeležavanje međunarodnog dana devojčica u IKT oblasti, koji će se održavati svakog četvrtog četvrtka u aprilu, kada će devojčice imati priliku da upoznaju mogućnosti školovanja i rada u IKT oblasti.

Na predlog Republike Srbije u Meksiku su usvojeni amandmani na Rezoluciju 70 koja se bavi ženskim pitanjima, što je omogućilo osnivanje Globalne mreže žena na rukovodećim pozicijama u IKT, kao i obeležavanju Međunarodnog dana devojčica u IKT.

Ministarka Jasna Matić i dr. Hamadun Ture generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije, potpisali su Memorandum o razumevanju između Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije i Međunarodne unije za telekomunikacije, u Ženevi, 17. decembra 2010. godine. Ovaj dokument predstavlja osnov za realizaciju Rezolucije 70 ITU, i za institucionalizaciju saradnje u ovoj inicijativi, a kojim se ministarstvo određuje da administrira Mrežom u naredne dve godine kao Sekretarijat.

Suvi Linden (Suvi Linden) ministarka za komunikacije Republike Finske, Fatu Blondin (Fatou Blondin Ndiaye) iz Senegala, predsednica UO regulatornog tela za telekomunikacije i pošte, Hesa Al Džabir (dr Hessa Al-Jabir) ministarka za IKT države Katar, Laura Maria Kavanda (Laure-Marie Kawanda) ministarka za transport i komunikacije demokratske Republike Kongo, Marijana Trešov (Dr Marianne Treschow) viši savetnik u Erikson grupi i bivši generalni direktor švedske agencije za poštu i Telekom, Kadija Hamuda Al Geriani (Khadija Hamouda Al Gheryani) generalni sekretar arapske organizacije za informisanje i komunikacije Republike Tunis, su jedne od osnivača i prvih članova mreže.

Mišel Bašele (Michelle Bachelet), izvršna direktorka novoosnovanog tela Ujedinjenih nacija UN Women i zamenica Generalnog sekretara UN, Maiga Sina Damba (Maiga Sina Damba), ministarka za pitanja žena, dece i porodice Malija za ravnopravnost polova, Melan Verver (Melanne Verveer), izvanredna ambasadorka SAD za pitanje žena i Trina Dasguta, generalna direktorka mŽena (Trina DasGuta, mWomen)su sa ministarkom Jasnom Matić lansirale Globalnu mrežu žena donosilaca odluka u informaciono-komunikacionim tehnologijama Women in ICT u Njujorku, 25. februara 2011. godine, u okviru 55. sednice međunarodne komisije Ujedinjenih nacija za status žena.

 

 

Leave a Reply