Događaji · IT

Održana prezentacija “Izazovi brzog razvoja u srednjim i većim kompanijama”

U kompaniji KING ICT, najvećem regionalnom sistem integratoru održana je prezentacija na temu Izazovi brzog razvoja u srednjim i većim kompanijama.

Prezentacija je bila namenjena IT i CIO menadžerima u srednjim i velikim kompanijama, sa ciljem da se upoznaju sa najčešćim izazovima sa kojima se kompanije susreću prilikom ubrzanog razvoja poslovanja. Stručnjaci KING ICT-a predstavili su rešenja koja će im pomoći da savladaju prepreke i razviju strategije za razvoj kroz konsolidaciju hardvera, koncept virtualizacije i softverska rješenja za upravljanje infrastrukturom.

Na kraju prezentacije, u veoma zanimljivoj praktičnoj radionici posetioci su imali prilike da se uživo uvere u funkcionalnost i pouzdanost rešenja virtualizacije, demonstriranog na konsolidovanom sistemu Blade servera i SAN storage infrastrukturi.

U interaktivnoj radionici predstavljene su u realnom vremenu posebne prednosti sistema, naročito prenos produkcionih operativnih sistema sa fizičkih servera na virtualne mašine, upravljanje i dinamičko alociranje hardverskih resursa i automatsko balansiranje opterećenja sistema. Posebno interesantna bila je demonstracija reagovanja sistema visoke dostupnosti u slučaju nepredviđenih okolnosti.

Prezentacija je pokazala da konsolidacija IT infrastrukture donosi značajne prednosti u upravljanju, smanjuje ulaganje u instalaciju i održavanje sistema, i naročito snižava utrošak resursa i energije; samim tim, dokazan je i povraćaj uloženih inicijalnih sredstava u vrlo kratkom periodu i dalja ušteda. Zbog jako velikog interesovanja, KING ICT će organizovati još nekoliko predavanja.

Leave a Reply