Događaji · E-servisi · IT

Održana prva konferencija o informacionim tehnologijama u zdravstvenom sistemu Srbije

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Tomica Milosavljević izjavio je danas da informaciono-komunikacione tehnologije u sistemu zdravstvene zaštite imaju potencijal koji će biti iskorišćen u cilju pomoći građanima i zdravstvenim radnicima zbog sigurnije, kvalitetnije, racionalnije i bolje integrisane zdravstvene zaštite.

Foto: Fonet

Milosavljević je na prvoj konferenciji o informacionim tehnologijama u zdravstvenom sistemu Republike Srbije pod nazivom “Informatika u zdravstvu 2008” istakao da će u naredne tri godine Ministarstvo zdravlja razvijati institucionalni okvir koji će omogućiti nesmetan i pravovremeni razvoj svih potkomponenti zdravstvenog informacionog sistema.

Predstavljajući dosadašnje rezultate resornog ministarstva na uvođenju informacionih tehnologija, on je podsetio na to da je proces uvođenja ovih tehnologija u zdravstveni sistem Srbije počeo 2002. godine i da se naša zemlja u taj posao uključila relativno na vreme, budući da nijedna država u okruženju nije stigla dalje.

Državni sekretar Ministarstva zdravlja Nevena Karanović objasnila je da prva konferencija o informacionim tehnologijama u zdravstvenom sistemu Srbije ima cilj da prikaže dosadašnje rezultate rada u ovoj oblasti i da ukaže na probleme na koje nailazimo.

Karanović je naglasila da su najveći problemi za uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija u zdravstveni sistem Srbije iz oblasti zakonodavstva, s obzirom na to da su zakoni pravljeni onda kada nisu postojale te tehnologije.

Ona je takođe napomenula da postoje problemi sa korišćenjem elektronskog potpisa koji bi mogao da posluži za brži protok informacija, brže izdavanje recepata i evidentiranje recepata u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Uvođenjem informaciono-komunikacionih tehnologija u zdravstveni sistem pacijenti bi kod lekara donosili elektronske zdravstvene knjižice putem kojih bi lekari u bilo kojoj umreženoj zdravstvenoj ustanovi u Srbiji imali uvid u zdravstvenu dokumentaciju pacijenta, precizirala je državni sekretar.

Prema njenim rečima, uvođenjem tog sistema u zdravstvo bila bi očuvana privatnost pacijenta, a kvalitet zdravstvenih informacija bi bio na visokom nivou.

Današnja konferencija organizovana je na iskustvima pilot projekata domova zdravlja i bolnica u Srbiji, pri čemu je prvi projekat bio sproveden u Domu zdravlja Kraljevo, navela je Karanović i dodala da je jedna od komponenti projekta razvoj softvera za primarnu zdravstvenu zaštitu, što je bila polazna osnova za pravljenje softvera u zdravstvenom sistemu uopšte.

Na današnjoj konferenciji, kojoj su prisustvovali direktori zdravstvenih ustanova iz Srbije, najavljeno je da bi uvođenje informacionih tehnologija u zdravstvu moglo biti završeno do 2015. godine.

Leave a Reply