Događaji · IT · Telekomunikacije

Održana regionalna radionica Međunarodne telekomunikacione unije (ITU)

Radionica je namenjena menadžerima ljudskih resursa u javnom i privatnom sektoru industrije informaciono-komunikacionih tehnologija, zemalja Centralno-istočne Evrope i Baltičkih država.

Fokus ove radionice bili su novi trendovi i prakse upravljanja ljudskim resursima, koji za cilj ima definisanje politike razvoja ljudskih resursa u skladu sa strateškim planiranjem i poslovnim planom radne jedinice. U eri tranzicije, ljudski kapaciteti predstavljaju ključni faktor uspešnog poslovanja, pa je stoga od izuzetne važnosti edukacija menadžera upravljanja ljudskim resursima. Ovo je bila jedinstvena prilika da delegati iz zemalja u tranziciji podele svoja iskustva i znanja u ovoj oblasti i time doprinesu brži i zdraviji razvoj upravljanja ljudskim resursima u matičnim zemljama.

Organizator radionice bila je Državna agencija za informacione tehnologije i komunikacije Bugarske a  održava se u Sofiji od 26. do 28. novembra ove godine u hotelu Sveta Sofija. Zvaničan jezik radionice je Engleski.
Za više informacija povodom ove radionice pogledajte zvanični sajt Međunarodne telekomunikacione unije (ITU):
http://www.itu.int/ITU-D/hrd/hr/eur/

Leave a Reply