IT

Održana Sophos Endpoint Protection 10 obuka

U četvrtak, 14. juna, u kompaniji “Smart d.o.o.” održana je besplatna Sophos Endpoint Protection 10 obuka za Sophos korisnike.

Nenad Dmitrović – Trusted Professional Services Consultant u Smart-u, je prisutne upoznao sa aktuelnim pretnjama, Sophos komponentama i arhitekturom, upravljanjem iz Enterprise konzole i upravljanjem na klijentima. Obuka je imala i praktičan deo kroz LAB-ove. Na Endpoint Protection 2010 LAB-u su pređene sledeće oblasti: instalacija Sophos Enterprise konzole i Sophos Endpoint klijenata, Sophos klijentski firewall, testiranje polisa u test okruženju (Firewall, Application control i Data control poilisa), patch dodatak Enterprise konzoli, Web control dodatak, Full Disk Encryption dodatak, Endpoint Protection Add-ons i PureMessage za Exchange.


Leave a Reply