IT

Održane obuke za aplikaciju Registra prometa

Članovi odeljenja masovne procene vrednosti nepokretnosti tokom novembra održali obuke za unos prometa nepokretnosti u aplikaciju registra prometa za kolege zaposlene u Službama za katastar nepokretnosti

Za potrebe masovne procene, a u skladu sa Zakonom o državnom premeru i katastru (član 152.) izgrađeno je softversko rešenje za vođenje Evidencije tržišnih cena nepokretnosti. Softversko rešenje je savremen IT sistem sa centralnom bazom podataka i web aplikacijom i razvijen je kroz III fazu donacije Kraljevine Švedske (Sida projekat Izgradnje kapaciteta). Navedeni sistem nosi naziv Registar prometa, jer pored kupoprodaja i zakupa može da beleži i sve ostale promete nepokretnosti. Osnovni Sudovi i njihove sudske jedinice šalju kopije overenih ugovora o prometu nepokretnosti iz kojih se podaci unose u izgrađeni sistem.

Tokom novembra 2013. godine članovi odeljenja masovne procene vrednosti nepokretnosti su održali obuke za kolege zaposlene u lokalnim katastarskim jedinicama za unos podataka kroz aplikaciju registra prometa. Glavni termini obuka su bili 7, 14. i 29. novembar, tokom kojih je obučeno preko 30 kolega. Za Službe za katastar nepokretnosti za koje je praćenje obima tržišta nepokretnosti za prethodni petogodišnji period pokazalo da je potrebno povećano angažovanje službenika na unosu podataka organizovan je unos ugovora u Sedištu Zavoda. Trenutno se u bazi registra prometa nalazi oko 11.500 registrovanih prometa nepokretnosti. Izgrađena organizacija službenika će moći da obezbedi redovan mesečni unos 6.000 – 7.000 prometa nepokretnosti, odnosno godišnji obim u Republici Srbiji od oko 70.000 overenih prometa.

Registar prometa je prvi podsistem sistema masovne procene vrednosti nepokretnosti i ima ulogu u prikupljanju svih podataka sa tržišta nepokretnosti potrebnih za analizu tržišta u cilju sprovođenja masovne procene. Osim toga, ovaj sistem može obezbediti transparentnost tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji, i podatke potrebne za interesne grupe koje svoj rad vezuju za tržište i procenu nepokretnosti. Zbog navedenog je u postupku razvoja i sistem za javni uvid u prikupljene podatke sa tržišta. Očekuje se da će navedeni podaci biti dostupni javnosti u prvoj polovini sledeće godine.

Leave a Reply