IT

Okrugli sto “Budućnost IKT tehnologija kod nas i u svetu”

Informaciono komunikacione tehnologije u ovom trenutku svuda u svetu, pa i kod nas nude infrastrukturu i rešenja za dalji razvoj, umanjivanje efekata krize i kvaliteniji život. Organizatori skupa “Budućnost IKT kod nas i u svetuPrivredna komora Srbije i Društvo za informatiku Srbije su od ovog skupa očekivali doprinos u sagledavanju stanja primena informaciono komunikacionih tehnologija i njihovog uticaja na ukupni društveni razvoj i život građana u uslovima krize.

Uvodničari u diskusiji na okruglom stolu su bili domaći IKT eksperti koji su izneli sledeća mišljenja:

 • Uprkos krizi u najvećem delu sveta beleži se razvoj novih informacionih i komunikacionih tehnologija i aplikativnih rešenja koja omogućuju porast ekonomičnosti i produktivnosti poslovanja i veći kvalitet ličnog života. Osnovni trendovi su: primena “cloud computing-a”, virtuelizacija, mobilne aplikacije i dr.
 • U primenama “cloud computing-a” pored značajnih korisnih efekata u pogledu smanjivanja troškova, treba obratiti pažnju i na adekvatnu zaštitu poslovnih podataka.
 • U najvećem delu razvijenog sveta rastu ulaganja u IKT za oko 3 odsto. U nekim zemljama u razvoju kao što su Kina, Indija, Brazil i dr. stope rasta ulaganja su i daleko veće.
 • U Srbiji i pored malih ulaganja u IKT postoje značajni IKT resursi i pojedini izuzetni rezultati i to posebno u prozvodnji softvera i pružanja IT usluga. Potrebno je da i u međunarodnim relacijama IKT potencijali Srbije budu vidljiviji.
 • IT tržište u Srbiji je u protekle 2 godine opalo za oko 25 odsto. Ove godine se iskazuje blagi rast tržišta od oko 3 odsto. Milovan Matijević IT analitičar izneo je procenu da bi u period do 2020. godine porast ulaganja u IT od 15 odsto omogućio da Srbija dostigne ulaganje od 250 evra po glavi stanovnika u 2020. godini i tada bi IT tržište u Srbiji bilo na nivou sadašnjeg obima IT tržišta novoprimljenih istočno evropskih zemalja u EU. Polazeći od sadašnjih okolnosti rečeno je da su “potencijali za razvoj IT veliki, ali su sadašnje nemogućnosti još veće”.
 • Bugarska i Rumunija su 2000. godine imale manja ulaganja u IT od SRJ, ali ih sada značajno nadmašuju.
 • Jelena Jovanović sekretar Udruženja informatičke delatnosti pri PKS je ukazala da domaća softverska industrija i proizvodnja IT usluga beleže stalni rast i daleko najveći deo prihoda ostvaruju od izvoza koji je 2010. godine iznosio 168 miliona američkih dolara. Ove godine se očekuje izvoz od oko 200 miliona dolara.
 • Domaća softverska industrija treba da ostvari saradnju i razvije konkurentan softverski proizvod i za domaće tržište.
 • Nedostatak kvalitetnih kadrova je glavni problem domaće softverske industije i zato se od univerziteta očekuje da poveća broj studenata i dalje unapređuje nastave programe i nastavu.
 • Veliki broj građana Internet koristi veoma jednostrano, korišćenjem jedino socijalnih mreža odnosno elektronske pošte. Raspoloživi elektronski servisi na Internetu su najvećim delom neiskorišćeni.
 • Zabrinjavajuće je da je 38 odsto stanovništva u anketi odgovorilo da uopšte ne želi da koristi računare i Internet. Među njima je najviše građana sa primanjima manjim od 300 evra. Glavni problem kod velikog broja građana je IT skepticizam, a koji se može smanjivati IT obrazovanjem i porastom životnog standarda.
 • IT obrazovanje koje se dobija u osnovnoj i srednjoj školi nije dovoljno za potrebe građana u informacionom društvu. PKS i Društvo za informatike Srbije ukazuju na potrebu unapređivanja obrazovanja prema potrebama informacionog društva. Međutim, sa predstavnicima Ministarstva nauke i prosvete i drugim nadležnim organizacijama se ne ostvaruje adekvatan kontakt i saradnja.

Učesnici sastanka su se izjasnili da se na osnovu iznetih mišljenja formalizuje inicijativa i od nadležnih državnih organa zahtevaju potrebne podsticajne mere i aktivnosti.

Leave a Reply