Događaji · IT

Okrugli sto “eObrazovanje”

Republički zavod za informatiku i Internet (www.rzii.gov.rs), u saradnji sa Centrom za razvoj Interneta (www.netcentar.org) i Linux centrom (www.gnulinuxcentar.org), organizuje okrugli sto na temu “eObrazovanje”

Cilj okruglog stola je razmena informacija, iskustava i mišljenja o mogućnostima unapređenja kvaliteta procesa obrazovanja korišćenjem informacionih tehnologija, pre svega Interneta među predstavnicima institucija državne uprave, regulatornih agencija, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, medija i svih ostalih zainteresovanih strana. Na okruglom stolu posebna pažnja će biti posvećena korišćenju softverskih rešenja otvorenog koda u cilju obezbeđivanja pristupačnosti učenja pomoću IKT svima, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Takođe, biće razmatrana i mogućnost uspostavljanja resursnog centra za slobodan pristup elektronskim resursima koji se mogu koristiti za unapređenja u ovoj oblasti, a biće reči i o pozitivnim inicijativama i iskustvima koja su stečena uspostavljanjem foruma za razmenu mišljenja i informacija namenjenog nastavnicima i ostalim učesnicima u procesu unapređenja obrazovanja pomoću IKT.

Učešće u diskusiji će uzeti predstavnici Republičkog zavoda za informatiku i Internet, Linux Centra, Centra za razvoj Interneta, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, Ministarstva prosvete, Centra za proučavanje informacionih tehnologija itd.

Okrugli sto će se održati 9. juna 2008. godine u hotelu “Palas” u Beogradu (sala Panorama na 6. spratu), sa početkom u 11. časova. U prilogu Vam dostavljamo program. Molimo Vas da svoje učešće u okruglom stolu potvrdite slanjem e-mail-a na [email protected] najkasnije do četvrtka 5. juna 2008. godine u podne.

Osobe zadužene za organizaciju u Republičkom zavodu za informatiku i Internet su Dušica Ćuk i Marijana Tasić, Tel: 011/ 3340 361; 3340 972; 3340 737; Faks: 011/ 3341 885. Adresa: Dečanska 8a, 11000 Beograd. e-mail: [email protected]

Okvirni program

11:00 – 13:00
– ATutor – prezentacija programa i primena u raznim oblastima i vrstama obrazovanja a posebno dece sa invaliditetom i zaostatkom u mentalnom razvoju) kao i u aktivnostima razvijanja prakse inkluzivnog obrazovanja u školama.

– Resursni centar – prezentacija ciljeva, benefita i aktivnosti na uspostavljanju resursnog centra namenjenog unapređenju obrazovanja pomoću IKT.

– Repozitorij edukativnog sadržaja – Pregled postojećih rešenja, mogućnosti njihove razmene i korišćenja, razmena informacija i iskustava

13:00 – 14:30
– Pauza za ručak

14,30 – 17,00
– Ključne teme eObrazovanja pokrenute preko foruma www.esrbija.net
– Primeri dobre prakse
– Problemi i dalje aktivnosti u funkciji implementacije održivih rešenja

Leave a Reply