Događaji · IT

Okrugli sto o etici u Web-novinarstvu

Pozivanju se svi zainteresovani da prisustvuju okruglom stolu o etici u Web-novinarstvu koji će biti održan u sredu 1. aprila 2009. godine u 14 sati u Udruženju novinara Srbije (Resavska 28/I).

Cilj razgovora veb-novinara, urednika i medijskih delatnika je sačinjavanje etičkih standarda web-novinarstva koji će ući u Kodeks novinara Srbije kao prilog. Pre razgovora o web-novinarstvu, polaznicima druge generacije Škole veb-novinarstva biće dodeljene diplome i udžbenici.

TEZE ZA RASPRAVU O PREDLOGU PRILOGA KODEKSU NOVINARA SRBIJE

Opšte odredbe su izuzete. Predstavljeni su početni principi za diskusiju. Oni se mogu menjati i nadogrđivati.

Postavljanje linkova

1. Link ka nekom sajtu ili blogu ne sme upućivati na neistinite sadržaje, neproverene i kontroverzne inforamacije, kao i one koje vređaju moral, dobar ukus, uznemiravju javnost ili su protiv osnovnih civilizacijskih vrednosti društva.
2. Savet za štampu će u periodičnom izveštaju informisati javnost o kršenju
ovog pravila i na svom sajtu objaviti ime novinara i naziv sajta ili bloga na
kome se ovaj link nalazi.

Društvene mreže

1. Zabranjeno je masovno umrežavanje s nepoznatim ljudima radi promovisanja svog veb-glasila.
2. Zabranjeno je formiranje lažnog profila na društvenim mrežama, kao što su “Fejsbuk” i “Maj spejs”, sem ako je u pitanju prikupljanje informacija koje su od interesa za javnost.
3. Zabranjeno je dodavanje /formiranje/ liste nepostojećih prijatelja /profila/.

Mejling liste

1. Zabranjeno je slanje poruka na veliki broj adresa e-pošte radi ostvarivanja uticaja na veb-javnost.
2. Zabranjeno je korišćenje ili slanje mejling lista i dodavanje na njih adresa elektronske pošte nepoznatih osoba ili stavljanje na mejlig listu bez odobrenja osobe čija je adresa u pitanju.

Kreiranje naloga

1. Zabranjeno je kreiranje naloga koji bi upućivali na senzacionalističke, provokativne, pornografske ili druge sadržaje koji bi vređali dostojanstvo ličnosti, moral, dobar ukus ili na neki drugi način uznemirili javnost ili ugrozili javni red i mir.

Upotreba komentara

1. Dozvoljeno je veb-administrator cenzuriše komentar ako vređa dostojanstvo ličnosti, ako je neistinitog sadržaja ili ukoliko je sračunat na senzacionalizam.
2. Nije dozvoljeno cenzurisanje komentara motivisao nekim ličnim interesima /mržnja prema autoru, osveta, neprihvatanje njegovih ideja, druga politička pripadnost/ i od nekompetentnih ili za taj posao neobučenih osoba, odnosno administratora.
3. Nije dozvoljena nikakva vrsta cenzure komentara koja nije

Leave a Reply