Događaji · IT

Okrugli sto o interkonekciji – regulatorni izazovi i iskustva

U okviru 26. simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju, PosTel 2008, održan je okrugli sto na temu: INTERKONEKCIJA – REGULATORNI IZAZOVI I ISKUSTVA

Medijatori:
– dr Milan Janković, izvršni direktor, RATEL, Beograd
– dr Nataša Gospić, Saobraćajni fakultet, Beograd

Panelisti:
– Georg Serentschy, direktor, Regulatorna agencija, Austrija
– Veronika Bocarova, Cullen International, Brisel
– dr Milenko Cvetinović, RATEL, Beograd
– dr Nadžida Sarić, Regulatorna agencija za komunikacije, Bosna i Hercegovina
– Vitomir Dragaš, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore
– Damir Filipović, Mobilkom, Brisel
– Dejan Jovanović, MTEL, Crna Gora
– Miho Pitarević, predsednik, Hrvatska udruga za razvoj informacijskog društva
– Marijan Gržan, Petar Čovo, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Zagrebački digitalni grad i Sveučilište u Zadru
– dr Valentina Radojičić, Saobraćajni fakultet, Beograd

Prezentacije sa okruglog stola:

-Regulation in the Light of Convergence

-Mobile Termination Rates

-Interconnection – Regulatory Challenges and Experiences – B&H

-Interkonekcija – regulatorni izazovi i iskustva u Crnoj Gori

-Interconnection – Regulatory Challenge & Experiences

-Interkonekcija u regulatornom okviru EU 2002

-Buduće mreže i Internet

-Zagreb – povezani digitalni grad

-Odabrani modeli obračuna troškova interkonekcije


Galerija

Leave a Reply