Događaji · IT

OKRUGLI STO “PRIMENE ELEKTRONSKOG POTPISA U ELEKTRONSKIM SERVISIMA”

Društvo za informatiku Srbije i Privredna komora Srbije (Udruženje informatičke delatnosti) pozivaju sve zainteresovane da 29. januara 2009. godine prisustvuju okruglom stolu “PRIMENE ELEKTRONSKOG POTPISA U ELEKTRONSKIM SERVISIMA” na kome će učestvovati :

Slobodan Marković, specijalni savetnik ministarke, Ministarstvo za telekomonikacije i informaciono društvo (govoriće o raspoložovim i novim servisima e-uprave)

Saša Pivalica, poseban savetnik za IT, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Dragan Spasić, JP PTT Srbija (govoriće o postupku dobijanja elektronskog sertifikata i potpisa)

Đuro Vojnović, Privredna komora Srbije (govoriće o servisima za privredu)

Branislav Dobrosavljević, Agencija za privredne registre (govoriće o elektronskoj registraciji preduzeća)

Aleksandar Birovljev, “E-dućan” (govoriće o elektronskom potpisu i e-trgovini)

Žarko Vukadinović, “BancaIntesa” (govoriće o elektronskom potpisu i e-plaćanju)

Zoran Savić, “NetSet Global Solutions” (govoriće o osposobljavanju sertifikacionih tela)

Srećko Atanasijević, “e SMART systems” (govoriće o elektronskim servisima u Kredit birou)

Dušan Sikimić, “DINERS Club” (govoriće o sigurnom plaćanju preko Interneta)

Miroslav Ilić, “GS 1” (govoriće o pimeni GS standarda)

Dragan Maksimović, Ministarstvo unutrašnjih poslova (govoriće o elektronskim servisima MUP-a

Moderator: Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije

Okrugli sto održaće se u Velikoj sali Privredne komore Srbije,Terazije 23, na 2 spratu, sa početkom u 11 časova.

Leave a Reply