okrugli_sto
IT

Okrugli sto – Promišljanje evropske obrazovne strategije

Udruženje univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine organizuje Okrugli sto na temu: “Promišljanje evropske obrazovne strategije (Rethinking Education Communication)” u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka, u petak 18.01. u 12h.

Potreba za jednom ovakvom raspravom je očigledna jer je prošlo vreme kada je konkurencija dolazila uglavnom iz zemalja koje mogu ponuditi samo nisko kvalifikovani rad. Ulaganje u obrazovanje i obuku za razvoj veština je od suštinskog značaja za povećanje rasta i konkurentnosti. Obrazovanje i veštine predstavljaju suštinsko strategijsko preimućstvo za razvoj.

okrugli_sto
izvor: sxc

U narednom periodu je neophodno osmisliti jedinstvenu evropsku strategiju u obrazovanju i razvoju veština kojom će se omogućiti:

  • izgradnja veština potrebnih za 21. vek,
  • stimulisanje otvorenog i fleksibilnog učenja,
  • promovisanje zajedničkih napora u tom pravcu.
    a u kojoj i Srbija treba da nađe svoje mesto.U tom smislu je veoma značajno uporediti Strategiju obrazovanja R. Srbije sa ovim, novim, pravcem razvoja obrazovanja u EU.

    Uvodno izlaganje će dati:

  • Prof. dr Zita Bošnjak – Prorektor Univerziteta u Novom Sadu
  • Prof. dr Vlastimir Matejić – Jedan od autora Strategije obrazovanja R. Srbije, Univerzitet u Beogradu
  • Rektor, prof. dr Vesković, će takođe uzeti aktivno učešće u raspravi.

Leave a Reply