OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IT

Okrugli sto: zašto se uvode nove lične karte?

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Društva za informatiku Srbije održan je okrugli sto povodm najava zamene ličnih karata od narednje godine.

U fazi je razmatranje opcija da li uvoditi i bezkontaktnu tehnologiju. Novi, tehnički unapređeniji čipovi, će omogućiti korišćenje naprednijih servisa državne uprave i njihovo pojednostavljivanje.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sigurnost podataka kod do sada korišćenih čipova na ličnim kartama je bila na visokom nivou, bez zabeleženih zloupotreba. Ovo je prvi okrugli sto sa ovom temom, a Ministarstvo unutrašnjih poslova priprema nastavak razgovora i konsultacija sa ciljem pronalaženja što efikasnijeg rešenja za građane i državnu upravu.

Leave a Reply