Događaji · IT · Telekomunikacije

Okrugli stolovi o akcionom planu za telekomunikacije

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo pokrenulo je javnu raspravu o nacrtu izmenjenog i dopunjenog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006-2010. godine.

Javna rasprava pokrenuta je radi pribavljanja mišljenja stručne i šire javnosti u vezi sa sagledavanjem potreba i prioriteta razvoja sektora telekomunikacija do 2010. godine. Tekst nacrta akcionog plana može se preuzeti na adresi: www.mtid.gov.rs a slanje komentara biće moguće do 15. decembra 2008. U okviru javne rasprave predviđeno je održavanje i tri regionalna okrugla stola za sve zainteresovane: 8. decembra u Beogradu (12-14h, Velika sala Građevinskog fakulteta, Bulevar Kralja Aleksandra 73) 9. decembra u Novom Sadu (12-14h, Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, dr Ilije Đuričića 3) 12. decembra u Nišu (12-14h, Sala za sednice Elektronskog fakulteta, Aleksandra Medvedeva 14)

Komentare i sugestije na tekst nacrta svi zainteresovani mogu slati, isključivo u pisanom obliku, putem Web sajta ministarstva www.mtid.gov.rs , na e-mail adresu [email protected], faksom na broj 011/20-20-059 ili poštom na adresu: Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Maršala Birjuzova 3-5, 11000 Beograd (sa naznakom “Javna rasprava – za kabinet ministarke”). Svi komentari i prilozi biće objavljeni na Web sajtu MTID.

Leave a Reply