IT

Omega software omogućila stručnu praksu u odeljenju marketinga

Omega software je u okviru akademske saradnje sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa primila na dvonedeljnu stručnu praksu u odeljenje marketinga Mateju Stepančić, studentkinju četvrte godine.

Cilj prakse je bio da studentkinju upoznaju sa praktičnim radom koji će joj biti koristan za vreme i nakon završetka studija. Konkretno, dobila je glavne informacije o delatnosti i organizaciji kompanije, pod vodstvom mentora je imala priliku upoznati radnu sredinu te aktivno učestvovati u poslovima marketinga kroz realizaciju zadanih projekata koji su obuhvaćali istraživanje tržišta, odnose sa javnošću, obrađivanje i prezentaciju nekoliko stručnim tema iz područja novih marketinških trendova, brige o promotivnim materijalima, te internog marketinga kompanije.

Prema izjavi glavne mentorke Gabrijele Varga odluka o uvođenju studentskih praksi sa kvalitetnim studentima je jako dobar način da se vidi koliki zapravo oni imaju potencijal koji bi se u budućnosti mogao realizovati kroz eventualno zapošljavanje u firmi, ali isto tako i dobar način da se studentskoj populaciji približi sama kompanija.

„Želja mi je bila steći radno iskustvo u odjelu marketinga i zahvaljujem se tvrtki Omega software i Career centru na toj prilici. Stručni i ljubazni djelatnici tvrtke upoznali su me kako funkcioniraju odnosi s javnošću u odjelu marketinga, a radila sam i na nekoliko zanimljivih i izazovnih projekata. U ovako kratkom vremenu uspjela sam naučiti i više od očekivanog, te primjeniti stečeno znanje u praksi“, prokomentarisala  je Mateja Stepančić.

Leave a Reply