IT

On line studije – inovacije u sferi obrazovanja

U školskoj godini 2000-2001 putem interneta u Evropi studiralo je tri miliona studenata. Do kraja 2013 godine očekuje se 19% rasta, što znači 18 miliona online studenata. Edukacija se kao i druga područja seli na virtuelne on line sfere.

On line studiranje na visokoj školi DOBA predstavlja alternativu, pre svega za ambiciozne i uspešne, koji bi želeli međunarodno priznatu diplomu (EU diplomu), kojom sebi osiguravaju bolju budućnost. Visoka poslovna škola DOBA je škola sa tradicijom, koja je prva u Sloveniji ponudila on line studiranje i koja ga realizuje već 8 godina. On line studiranje na Visokoj poslovnoj školi DOBA odvija se u oprobanom virtuelnom amfiteatru, koji upotrebljava hiljade korisnika u 70 država širom sveta.

Program je savremen i praktično usmeren, sa modularnom strukturom i prepoznatljivom evropskom dimenzijom u oblasti poslovnih nauka. Studije su prilagođene ličnim afinitetima i usmerenjima uz mogućnost izbora predmeta, i odvijaće se na srpskom jeziku. Visokoškolski stručni studijski program Poslovanje je prema Bolonjskoj deklaraciji definisan kao studijski program prvog stepena. Program je upoređivan sa slovenačkim i stranim visokoškolskim programima sličnih usmerenja, koji su akreditovani. Odlikuju se otvorenošću i usmerenošću u međunarodni prostor, naglaskom na razvijanju kompetencija i multidisciplinarnim pristupom kod izvođenja studijskog procesa. Ovaj program vrednovan je kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System). Studenti do završetka studija treba da sakupe 180 ECTS. A u jednoj godini studijskog programa studenti sakupe 60 ECTS. Svršeni studenti dobijaju diplomu Evropske Unije, i stručno zvanje diplomirani ekonomista (VS).

Naglasak on line studija je na aktivnom radu studenata uz upotrebu inovativnih i savremenih pedagoških metoda, koje podstiču inovativnost i kreativnost studenata.

Studije su u značajnoj meri i individualne, u saradnji sa predavačima i mentorima. Rad studenata u studijskom procesu je stalan (stalne aktivnosti, zadaci, obaveze). Studije na daljinu/ e-studije odvijaju se u virtualnom nastavnom okruženju Blackboard. Za rad u okruženju studentu je potreban računar, pristup internetu i mrežni pretraživač. Jedna od osnovnih prednosti okruženja je ta što su u njega integrisane komunikacijske, studijske i evaluacijske alatke, koje studentu omogućavaju efikasne studije i pomažu mu kod racionalizacije rada i vremena.

Svakom studentu se određuje lični mentor. Mentori su visokoškolski nastavnici i saradnici iz lokalnog okruženja, tj. stručnjaci u oblasti poslovanja iz Srbije. Zadaci mentora su savetovanje i podrška kod on line studiranja, dnevno praćenje rada studenata, podsticanje, održavanje motivacije sve vreme on line studiranja, organizovanje rada studenata, davanje povratne informacije o napredovanju. Mentor je dostupan studentima u virtuelnom amfiteatru 7 dana u nedelji. Ako mentoru postavite pitanje, odgovor ćete dobiti u roku od 24 sata. U nastavnom okruženju, na forumima i pričaonicama, ili putem elektronske pošte mentor odgovara na pitanja studenata. Njegov zadatak nije samo pregledanje zadataka koje su studenti uradili, već i davanje dodatnih uputstava za rad. Partnerstvo sa studentima je važno. Studijski proces dopunjavaju vanstudijske aktivnosti i neformalni susreti, koji povezuju studente, nastavnike i stručne saradnike u cilju podsticanja poslovnih kontakata. Našim studentima nudimo mogućnost saradnje sa stranim studentima (virtuelna mobilnost) i učešće na letnjoj školi u Sloveniji.

Informatički podržane studije, studentima omogućavaju pristup aktuelnim informacijama i materijalima povezanim sa studijama bilo kada i bilo gde – po principu 24 sata na dan, 7 dana u nedelji, u okviru mrežnih studijskih okruženja (portal i okruženje Blackboard). Pružaju mogućnost aktivnog, interaktivnog učenja u okviru predmetnih foruma, pričaonica, ali i blogova i wiki tehnologija. Ovakvim pristupom omogućava se uvid u statistiku uspešnosti studenata i napredovanja u programu putem elektronskog

indeksa, a informisanje studenata o rezultatima ispita i aktuelnostima vrši se i putem SMS obaveštenja.
Kako studirati na daljinu?

* Na početku studiranja organizujemo uvodni susret na kojem se studenti upoznaju sa načinom studiranja i sa virtuelnim amfiteatrom. Tom prilikom dobijaju uputstva za studiranje, pristupnu lozinku i raspored studiranja. Upoznaju se sa mentorima koji će ih pratiti.
* Uvodna nedelja je namenjena detaljnijem upoznavanju sa načinom studiranja.
* Studiranje se odvija po principu jedan predmet za drugim. Kod svakog predmeta dobijaju ciljeve predmeta, kod većine predmeta besplatno nastavno gradivo i plan studijskih aktivnosti koje moraju obaviti, kao i sve druge informacije koje su im potrebne.
* Svaki predmet traje 5-7 nedelja, zatim sledi ispit.
* Kod svakog predmeta organizujemo jedan studijski susret sa mentorom. Na njemu studenti dobijaju odgovore na dodatna pitanja u vezi sa studijama, sa kolegama rešavaju praktične primere i dogovaraju se o pripremi seminarskih radova. Susreti su u popodnevnim satima ili subotom.
* Putem interneta studenti imaju pristup svim interaktivnim studijskim materijalima, pripremaju seminarske, projektne i druge radove, a svoje znanje utvrđuju sa ostalim studentima u forumima i pričaonicama.
* Ispite polažu na kraju svakog predmeta u studijskom centru.

* Za on line studiranje potreban je samo personalni računar sa pristupom internetu i štampač, kao i sopstvena servisna podrška.

Celokupno visokoškolsko on line studiranje traje tri i po godine.

Za studente koji su direktno upisani na treću godinu (po merilima za prelaženje), studiranje traje godinu dana.

Za više informacija posetite www.doba.rs

Leave a Reply