Internet · IT

Online istraživanje: Kako do uspeha na prijemnom ispitu

Period polaganja prijemnih ispita za upis na studije se lagano približava. Sudeći prema iskustvu iz prethodnih godina, 75% maturanata već krajem marta zna šta će studirati i u aprilu počinje period intenzivnog učenja za prijemni ispit. Vera u sebe, trud i dobra priprema su oproban recept za upis željenog fakulteta ili visoke škole, a sajt Prijemni.infostud.com, posvećen upisu na studije, izdvaja nekoliko saveta koji budućim brucošima mogu da pomognu da bolje organizuju svoj proces učenja:

Mali ali dostižni ciljevi

Za uspešno učenje treba imati dobru motivaciju tako da je dobro na početku svake nedelje postaviti sebi realne dnevne ciljeve. Na taj način budući akademci stiču jasniju predstavu koliko gradiva treba da pređu u toku dana, a mogu i da prate koliko su u stanju da ispoštuju postavljene ciljeve. Mogu se postaviti i mesečni ciljevi, ali bi i njih povremeno trebalo korigovati u skladu sa dinamikom učenja i količinom pređenog gradiva.

Uvek u isto vreme

Uvek je bolje krenuti ranije sa učenjem i ostaviti dovoljno vremena da se znanje „slegne“. Zato je dobro odrediti početak priprema i nikako ne odlagati utvrđen termin kako se maturanti ne bi našli u stisci sa vremenom nekoliko nedelja pred prijemni. Svako u toku dana treba da odabere vreme koje mu najviše odgovara za učenje i potrudi se da se svaki naredni dan u to vreme “hvata knjige”. Ovako se stiče rutina i vremenom se povećavaju i koncentracija i motivacija za učenjem.

Prvo najteže gradivo

Da bi se osigurao uspeh na prijemnom ispitu, potrebna je dobra priprema, posebno iz najtežih oblasti. Suočavanjem sa najtežim oblastima se izbegava bespotrebno odlaganje učenja, a ostavlja se dovoljno vremena i za utvrđivanje postojećeg gradiva kao i za prelaženje drugih oblasti. Kako bi se izbeglo brzo umaranje i gubljenje koncentracije tokom učenja je bitno praviti i male pauze, a svi potrebni materijali treba da budu na dohvat ruke.

Prilikom učenja dobro je sve veće celine zapisati po tezama kako bi se kasnije lakše obnavljale, a važnije stvari se mogu označiti i podvući raznim bojama, što je naročito korisno za vizuelne tipove, dok neki ljudi lakše pamte učenjem na glas. Ponavljanje gradiva je izuzetno bitno jer ukazuje koje celine je potrebno dodatno proraditi i znatno utiče na građenje realne predstave o sopstvenom nivou znanja, kao i na sticanje samopouzdanja.

Otuda treba voditi računa da se nekoliko dana ili čak nedelja pred prijemni ostavi za utvrđivanje i pojašnjavanje naučenog gradiva. Ponavljanje je uvek zanimljivije u društvu, sa prijateljem koji sprema isti prijemni, tako da se čak mogu izvlačiti i kartice sa pitanjima, kako to biva na ispitima na fakultetu.

Leave a Reply