IT

Online obuka za primenu standarda UCP 600

Međunarodna trgovinska komora iz Pariza organizovala je online obuku za primenu standarda UCP 600 vezano za dokumentarne akreditive. Preko 7000 profesionalaca iz banaka, konsalting kuća i privrednih društava iz celog sveta koristi UpSkill 600 online obuku, kako bi savladali UCP 600 pravila.

Ovog meseca je uvedena najnovija obuka Mentor 600, koja je specijalno razvijena za početnike na poslovima sa dokumentarnim akreditivima i predstavlja najobuhvatniju obuku u toj oblasti. Mentor 600 sadrži preko 12 časova online treninga čiji je sadržaj odobren od strane Gary Collyer-a, predsednika Radne grupe za UCP 600, i tehničkog savetnika Komisije za bankarstvo Međunarodne trgovinske komore iz Pariza. Po završenom treningu dobija se sertifikat.

Detaljnije informacije videti na sajtu: www.coastlinesolutions.com/mentor600.htm

Leave a Reply