Događaji · IT

Open Day na Fakultetu informacionih tehnologija

Marketinški tim Fakulteta informacionih tehnologija otvoriće vrata svim potencijalnim kandidatima za upis na fakultet i predstaviti svoje studijske programe zajedno sa eminentnim stručnjacima iz odgovarajućih oblasti: Informacione tehnologije, Menadžement IT sistema, Marketing, Operacioni menadžement, Grafički dizajn.

Iskustva studenata koji su prošle godine upisali fakultet, takođe, će biti prezentovana potencilajnim učenicima i budućim studentima.

Šef katedre na Grafičkokm dizajnu Neda Todorović će prisustvovati razgovoru sa studentima.

O Operacionom menadžmentu i objašnjenju tog za naše tržište nedovoljno jasnog pojma, govoriće Vladimir Škorić, asistent na predmetima Modeliranje i projektovanje preduzeća i Upravljanje kvalitetom.

Događaj će otpočeti u 11 časova u prostorijama Fakulteta informacionih tehnologija (Tadeuša Košćuška 63, bivši sportski centar 25.maj).

Leave a Reply