Događaji · IT

Oracle Applications Day

U Novom Sadu, u Hotelu Park će 29.10.2008 biti održana konferencija “Oracle Applications Day” na kojima će biti predstavljena rešenja iz oblasti CRM, ERP, EPM, eBusiness Suite i HRMS-a.

Konferenciju će otvoriti Klod Kolaro, direktor Oracle Srbija i Crna Gora, a potom će govoriti Fabrizio Vismara o ERP/EPM/CRM trendovima, Sylvia Hutz će predstaviti ERP novitete, Evrim Akpinar će govoriti o EPM-i namenjenom planiranju i budžetiranju, Alexander Meixner će govoriti o BI (business inteligence) aplikacijama, dok će Alessandro Fragapane, Csaba Follath i Ana Plese predstaviti CRM rešenjima primenjena u telekomunikacijama I finansijama.

Uslediće I prezentacije dobrih iskustava iz Srbije, gde će Milica Đurović, HR Direktor Telekoma Srbije pričati o primenjenim HRMS rešenjima, a Milan Nikolić iz Narodne banke Srbije će predstaviti rešenja primenjena u najvažnijoj državnoj finansijskoj instituciji zemlje.

Leave a Reply