Događaji · IT

Organizovana dva junska kursa za SIMATIC S7

U periodu od 16. do 20. i od 23. do 27. juna 2008 . godine, grupacija Automation and Drives kompanije Siemens d.o.o. Beograd organizovala je u svom poslovnom centru dva ciklusa obuke za industrijske računarske upravljačke sisteme tipa SIMATIC S7 u okruženju Totalno Integrisane Automatizacije, pod nazivom ST7-TIA Basis.

Polaznici kursa, predstavnici firmi  DIV-BAT Vranje (3), US Steel Smederevo (4), KHS Subotica (3), Rauch Koceljeva, System-K BIH, IT Inzenjering Beograd, JKP “Nas dom” Vodovod Apatin, Electra M&V Velika Plana, Assema d.o.o. Kragujevac, NIS Naftagas pogon Busenje Novi Sad (3), Fabrika kartona Umka, Elopak d.o.o. Beograd i AL Pack Subotica uspešno su savladali obuku za programiranje i održavanje najsavremenijih Siemens-ovih programabilnih kontrolera.

Osim sistematizovanog teoretskog dela, bilo je i dosta praktičnih vežbi na demo modelima koji se sastoje od PLC-a SIMATIC S7 314C-2DP, decentralne periferije ET200S i operatorskog touch panela TP170A, sa pratećim simulatorom digitalnih i analognih U/I i pokretnom trakom kao maketom objekta upravljanja. Pažnja je bila posvećena i komunikaciji preko Profibus-a i parametrizaciji frekventnog regulatora Micromaster 420, čime je obuhvaćen znatan deo karakterističnih slučajeva koji se sreću u svakodnevnoj praksi industrijske automatizacije.

Po završetku kursa, svi polaznici su dobili zvanične Siemens sertifikate koji su priznati širom sveta i odgovarajuće potvrde Siemens d.o.o Beograd.

Sledeći kurs je planiran u drugoj polovini septembra, alternativno početkom oktobra 2008. godine.

Leave a Reply