IT

OSA Računarski inženjering pruža podršku projektu ‘OkO Ulice’

Kompanija OSA Računarski inženjering će podržati projekat „OkO ulice“ koji putem foto radionica i izložbi radova na nov način utiče na socijalno uključivanje dece koja žive i rade na ulici. Inicijator projekta je Asocijacija Fotografskih Autora (AFA) nova, mlada organizacija koja okuplja fotografske autore u Srbiji, dok je Centar za integraciju mladih (CIM) kao osnivač „Svratišta za decu ulice“ partner projekta.

Projekat “OkO ulice” je pokrenut kako bi se dodatno mobilisali mladi iz marginalizovanih grupa i pružila im se prilika da svoj doživljaj ulice, rada i života pretvore u svojevrsne umetničke fotografije. Mladima, koji svakodnevno provode vreme na ulici, profesionalci iz Asocijacije fotografskih autora će pružiti obuku iz oblasti fotografije, biće im data na korišćenje fotografska oprema i dobiće svu neophodnu podršku tokom 10 nedelja, koliko je predviđeno za fotografisanje. Najbolje fotografije nastale ovim putem će biti izložene na uličnoj postavci, a po završetku projekta i ponuđene na prodaju u okviru donatorske izložbe.

Kompanija OSA Računarski inženjering daje podršku ovom projektu kroz štampu fotografija za planirane izložbe. Štampanje fotografija visoke rezolucije i velikog formata će se vršiti upravo na nekom od plotera kojim kompanija raspolaže u svom Canon-Océ Demo Room-u.

Leave a Reply