IT

Osniva se radna grupa za konsolidaciju IT infrastrukture

Ministarstvo trgovine i telekomunikacija iniciralo je formiranje radne grupe za konsolidaciju IT infrastrukture organa državne uprave, s ciljem smanjenja troškova i efikasnije elektronske komunikacije, izjavio je državni sekretar Stefan Lazarević na konferenciji “Otvorena uprava” organizovane u okviru Microsoft Sinergija 2013.

To je jedan od velikih i ključnih zadataka države, s obzirom na to da postoji velike količine i kapaciteti IT infrastrukture u tim organima, koji se ne koriste na najefikasniji način, rekao je Lazarević.

Satellite NB10-A_03

“Konsolidacijom IT infrastukture ćemo doći do smanjenja troškova njenog održavanja i nabavke, ali i uspostaviti efikasniji princip elektronske komunikacije organa državne uprave”, napominje Lazarević. Samim tim, svi procesi mogu da dobiju na značajnom ubrzanju kada je reč o implementaciji određenih servisa organa državne uprave.

Prema njegovim rečima, ministarstvo je predložilo i nekoliko prioritetnih oblasti u kojima vlada kao celina mora da radi, kako bi IT postavili na ono mesto koje zaslužuje – a to je da postane prioritet države.

Među tim ciljevima su i telekomunikaciona i IT infrastruktura, a potom i edukacija, naveo je Lazarević.

Moramo da radimo na unapređenju edukacije građana, prvenstveno mladih ljudi, i sa Ministarstvom prosvete sarađujemo na nekoliko projekata kao što je osnivanje akademije za prekvalifikaciju nezaposlenih, koja bi pomogla da ljudi lakše nađu posao, ali i povećanje kvota za studente na tehničkim fakultetima, ukazao je on.

Na trećem mestu je sajber bezbednost, zato što je pitanje privatnosti od izuzetnog značaja i na tom planu se sarađuje s MUP-om i Ministarstvom odbrane.

Prioritet je i razvoj elektronske uprave, na kojem radi Ministarstvo pravde i državne uprave, a reč je o digitalizaciji procedura i njihovom prilagođavanju kasnijoj implementaciji elektronskih servisa, dodao je Lazarević.

Peti prioritet jeste zapošljavanje, jer sve navedeno u pogledu implementacije IT i razvoja infrastrukture treba, s jedne strane da dovede do ušteda u budžetu, a s druge – do efikasnije administracije i povećanja zaposlenosti građana.

Leave a Reply