univerzitet
IT

Osnivanje Alumni baze Univerziteta u Novom Sadu

Na Univerzitetu u Novom Sadu je od 2010. godine, u okviru TEMPUS poziva, u toku projekat INTERFACE, koji se bavi unapređenjem veza između visokog obrazovanja i društva (http://143.50.35.40/interface/). Projekat završava početkom oktobra 2013. godine.

Pored karijernog savetovanja i celoživotnog učenja, u fokusu projekta je i kreiranje Alumnija, jer se kroz njegove aktivnosti takođe postiže osnaživanje veza Univereziteta i društva.

univerzitet

Sama ideja o osnivanju Alumnija Univerziteta u Novom Sadu datira iz 2003. god. kada je održana osnivačka skupština, uz nekoliko kasnijih manifestacija koje su podvedene pod aktivnosti Alumnija. Informacije o dosadašnjim događajima vezanim za Alumni Univerziteta možete pronaći na sajtu:http://www.uns.ac.rs/sr/, u podmeniju: Alumni.

U okviru INTERFACE projekta je osmišljen pilot projekat razvoja Alumnija, a među prvim koracima za njegovo (re)osnivanje je kreiranje baze podataka o alumnistima.

Leave a Reply