IT

Osnovan fond “IT is future”

Kompanija Certus d.o.o. je osnovala prvi fond koji će se baviti investiranjem u buduće IT stručnjake. Kompanija namerava da okupi sve partnere iz oblasti svoga delovanja i da oformi tim koji će učestvovati u razradi i finansiranju Programa kojima će se Basic IT Fond baviti.

Zadatak Basic IT Fonda je prepoznavanje mladih stručnjaka i projekata čija realizacija direktno utiče na promociju IT tehnologije i mladih talenata. Na ovaj način, mladi dobijaju šansu da nadograđuju svoje potencijale, da rade sa eminentnim stručnjacima, da imaju kompetitivnu i stimulišuću sredinu i da svoja iskustva upoređuju sa iskustvima svojih vršnjaka u zemlji i inostranstvu.

Kompanija Certus i Basic IT Fond su raspisali konkurs za dodelu bespovratnih stipendija „IT is future“, kojima će u 2007./2008. godini pružiti finasijsku podršku  za dvoje učenika Matematičke gimnazije iz Beograda i dvoje studenata Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Stipendije će iznositi 2.400€ godišnje za učenike (za svakog učenika 100€ mesečno), odnosno 4.800€ godišnje za studente (za svakog studenta 200€ mesečno).

Na konkurs za dodelu stipendija mogu se prijaviti svi studenti treće, četvrte i pete godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i svi učenici treće i četvrte godine Matematičke gimnazije u Beogradu, bez obzira na pol, jezik, nacionalnu, versku i socijalnu pripadnost.

Minimalan uslov za učešće na konkursu je postignut odličan uspeh u prethodnim razredima za učenike Matematičke gimnazije, odnosno prosečna ocena 8 (osam) na studijama do trenutka raspisivanja konkursa za studente Elektrotehničkog fakulteta.

Svi zainteresovani mogu da se prijave na konkurs preko internet prezentacije kompanije Certus d.o.o. i putem elektronske pošte [email protected], najkasnije do 15. januara 2008. godine.

Leave a Reply