IT

Osnovan Regionalni institut za informatiku u malim i srednjim preduzećima

Udruživanjem kompanija BlueSoft, DataLab, SezamPro Hosting, Data i OnLine Computers osnovana je nevladina, neprofitna, međunarodna poslovno-stručna organizacija po nazivom Regionalni  Institut za informatiku u malim i srednjim preduzećima sa ciljem razmene znanja oko uvođenja, primene i razvoja informatike za podršku poslovanja malih i srednjih preduzeća. Osnivanje ovog udruženja predstavlja značajan korak ka unapređenju razvoja informatičkog društva kao celine i još jednom potvđuje tradicionalnu slovenačko-srpsku saradnju kroz ulaganje i razmenu, najvažnijeg resursa informatičkog društva, znanja.

Pojavom masovnog, širokopojasnog Interneta u poslovanju preduzeća zahtevi u vezi sa digitalizacijom poslovanja postaju sve oštriji. Preduzeća su stavljena pred »digital divideom« gde neupotrebljivanjem elektronske razmene podataka postaju isključena iz dobavljačkih lanaca. Neprisustvo na Internetu daleko smanjuje opseg poslovnih partnera, sa kojima preduzeće može da radi.

Radom na daljinu i novom organizacijom rada brišu se grane između pravnih entiteta gde preduzeća, njihova računovodstva, druge službe i organizacije postaju virtualno objedinjeni poslovni subjekti sa daleko većim poslovnim potencijalom i drastičnim smanjenjem troškova transakcija unutar tako formiranog ekosistema. Sve navedeno stvara snažan izazov pogotovo malim i srednjim preduzećima i predstavlja novu prepreku na putu ka rasti i razvoju male i srednje privrede.

Osnovni zadaci ovog Instituta će biti razmena značajnog iskustva u poslovnoj informatici, a kroz pripremu i objavljivanje studija slučaja,  best-practice metoda, baza podataka i raznih šablona i primera koji će omogućiti preduzećima i preduzetnicima da bolje, brže i sa manje troškova uvedu i koriste različite informacione tehnologijeu svom poslovanju.  Uz to, Institut će nuditi savete i podršku on-line zajednici, koja će se kreirati.

Područja rada Instituta su sledeća:

  • Elektronska razmena podataka između preduzeća, kao i između preduzeća i države
  • Pomoć u organizacija rada i procesa unutar preduzeća
  • Računovodstvo intelektualnih prava u preduzećima skladno sa preporukama OECD
  • E-računovodstvo
  • Podrška korporativnom upravljanju i izveštavanju akcionara
  • Nadzorni vid internacionalizacije poslovanja preduzetnika

Institut će graditi na osnovu stečenih iskustava kompanija BlueSoft i Datalab na području informatizacije poslovnih sistema i specijalističkog znanja koje donosi inkubator Data d.o.o.  Institut će dalje graditi na tim fundamentima, koji su u Madridu juna 2010 dobili i Evropsku nagradu za preduzetništvo i  na taj način dobili pečat važnosti i kvaliteta Evropske komisije.

Institut će većinu svojih radova objavljivati pod Creative Commons Licencom koja omogućava jednostavno korišćenje, distribuciju i uređivanje sadržaja kako bi se maksimalno pospešila razmena znanja.

Pored ovih osnovih aktivnosti, Institut će sarađivati i sa ostalim udruženjima iz srodnih oblasti, a sve u cilju pružanja što bolje i kvalitetnije projektno-stručne podrške malim i srednjim preduzećima i podizanja opšteg nivou informatizacije u privredi.

Osnivanje ovakvog jednog Instituta je posledica prirodnog uspostavljanja regionalne saradnje među IT kompanijama koja već godinama unazad funkcioniše, a ovaj korak predstavlja krunu te saradnjeod koje će najviše koristi imati upravo mala i srednja preduzeća i preduzetnici.

Vrata udruženja su otvorena svim pojedincima, obrazovnim institucijama, kompanijama, preduzećima i preduzetnicima koja dele ovaj zajednički cilj: unapređenje primene poslovne informatike.

Leave a Reply