IT

Osobe sa oštećenjem sluha dobile međunarodni ECDL sertifikat

a konferenciji za novinare u Medija Centru predstavljena su postignuća u okviru projekta Profesionalno osnaživanje gluvih i nagluvih osoba. Ovaj projekat sprovodio je IAN (International Aid Network) – Međunarodna mreža pomoći u partnerstvu sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije. Finansijsku podršku projektu pružili su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Microsoft Srbija.

Projekat je počeo u junu 2008. i završio se 16. marta 2009. U okviru projekta dvadesetčetvoro ljudi sa oštećenjem sluha imalo je priliku da stekne veštine i znanja neophodna u savremenom radnom okruženju, tražena na lokalnom tržištu rada, koja će im pomoći da nađu posao ili konkurišu za bolja radna mesta.

Gordana Stankov Stojilović, programski koordinator IAN-a istakla je da je projekat bio podstaknut merama koje se u Strategiji zapošljavanja u okviru Strategije za smanjenje siromaštva preporučuju u cilju podsticanja zapošljavanja i aktiviteta osoba sa invaliditetom, a koje uključuju i povećanje pristupa ovih osoba obrazovanju i omogućavanje sticanja višeg nivoa znanja i profesionalnih veština kroz stvaranje raznovrsnijih obrazovnih programa.

IAN je ovim projektom ponudio obrazovni program koji je obuhvatio intenzivne obuke u IAN-ovoj Školi računara i kurseve socijalnih veština, a za one koji su zainteresovani za pokretanje vlastitog biznisa organizovani su i kursevi iz osnova preduzetništva. Korisnici su imali mogućnost da steknu znanja koja su primerena njihovim individualnim karakteristikama i potrebama, a koja su u skladu sa savremenim ekonomskim kretanjima. Nastava je tekla uz pomoć prevodioca za znakovni jezik.

Održano je 296 školskih časova nastave. U relativno kratkom periodu polaznici su stekli računarske veštine koje zadovoljavaju zahteve poslovne kancelarije. Za pokazano znanje o informacionim tehnologijama u korišćenju personalnog računara i položene testove iz računarskih kurseva na konferenciji su polaznicima su svečano uručeni sertifikati. 17 polaznika steklo je međunarodni ECDL (European Computer Driving License) sertifikat koji se popularno zove „Evropska kompjuterska vozačka dozvola“.

Njih 9 položilo je osnovni paket od 4 ispita i steklo ECDL Start sertifikat, a 8 je položilo svih 7 ispita i steklo ECDL Full sertifikat. Tri najuspešnija polaznika postala su sertifikovani ECDL testeri, što znači da će imati mogućnost da budu angažovani na budućim projektima IAN-a i drugih organizacija koji uključuju računarsku obuku i polaganje ECDL ispita za osobe sa oštećenjem sluha.

Na kursevima socijalnih veština polaznici edukacije su učili i kako se piše radna biografija i kako uz pomoć IT tehnologija naći oglase za posao i aplicirati koristeći internet. Organizovan je i kurs za sticanje osnovnih znanja u oblasti preduzetništva.

Polaznici su svojom izuzetnom motivisanošću, zainteresovanošću i postignutim uspehom pokazali da su ovakvi i slični programi važni i potrebni ovoj ciljnoj grupi i doprinose podizanju njihovog nivoa obrazovanja, što bi trebalo da poveća njihove šanse na tržištu rada i dovede do bolje društvene uključenosti.

Milan Kabiljo, mladi nezaposleni inženjer šumarstva, jedan od polaznika programa rekao je na konferenciji: „Ovakav program je neophodan i koristan mladim ljudima, posebno osobama sa invaliditetom koji bi trebalo da im obezbedi lakše zapošljavanje. Uveren sam da ćemo primenom stečenih znanja sebi lakše i brže obezbediti radno mesto u svojoj struci. Zahvaljujem se IAN-u na dobrim uslovima za obuku, predavačima koji su bili stručni i uvek spremni da daju dodatna objašnjenja.“

Milena Banović, mlađi savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike, rekla je da je ovaj projekat značajan model profesionalnog osnaživanja i stvaranja uslova za društvenu integraciju osoba oštećenog sluha i da je takođe značajan zbog saradnje koji je IAN ostvario sa Savezom gluvih i nagluvih i ostalim organizacija gluvih i nagluvih.

Osiguranje stvarnog pristupa obrazovanju i zapošljavanju ima presudnu važnost za mogućnost ravnopravnog učestvovanja gluvih i nagluvih osoba u životu i radu zajednice. Bez pristupa obrazovanju, gluve i nagluve osobe ne mogu sebi osigurati adekvatno zapošljavanje, što vodi doživotnoj zavisnosti od drugih, siromaštvu i socijalnoj isključenosti, a to se nadovezuje na postojeću etiketu/stigmu.

Saradnja IAN-a i Microsoft-a traje uspešno već više od četiri godine, u okviru koje je realizovano preko 3000 besplatnih računarskih kurseva za 1232 osobe. U toku 2009. godine, godine velike finansijske krize, IAN i Microsoft će ponuditi 750 besplatnih računarskih kurseve za nezaposlena lica.

Na konferenciji su govorili:

§ Gordana Stankov Stojilović, Programski koordinator IAN-a

§ Milan Kabiljo, polaznik programa profesionalnog osnaživanja u okviru projekta

§ Milena Banović, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada i socijalne politike

Leave a Reply