ossi
IT

OSSI Komparativna analiza priznavanja stranih diploma

Tim Organizacije srpskih studenata u inostranstvu (OSSI) objavio je Komparativnu analizu sistema priznavanja stranih diploma u 10 zemalja sveta.

Analiza, koja je dostupna na ovom linku  , jedinstvena je u Srbiji budući da su je izradili sami srpski studenti u inostranstvu, koji su u direktnom kontaktu sa pozitivnim praksama stranih sistema priznavanja i koji su, radi povratka u Srbiju, najviše motivisani da se ovaj proces u Srbiji standardizuje i pojednostavi u što kraćem roku.

ossi

Nepobitni zaključak analize je da: “Vremenske i finansijske prepreke koje su posledica zastarelog sistema nostrifikacije moraju da postanu deo prošlosti”. OSSI-jeva komparativna analiza daje konačno rešenje za ovaj problem, pružajući svo potrebno znanje i stavljajući svoje autore na raspolaganje za učešće u stvaranju superiornog sistema za integraciju mladih školovanih ljudi iz sveta u srpsku privredu i društvo.

U ovom trenutku, OSSI planira da pokrene inicijativu za stvaranje jedinstvenog predloga modela po kome bi se proces priznavanja i izjednačavanja stranih diploma sistemski uredio, a kome bi se priključile i relevantne grupe koje su se do sada bavile ovim problemom.

Leave a Reply