IT

Ostalo je još par dana za Microsoft Second Shot priliku

Još svega par dana je preostalo do završetka Second Shot akcije. Naime do utorka, 30. juna 2009. svi zainteresovani za polaganje Microsoft IT Professional, Developer ili Microsoft Dynamics™ sertifikacionih ispita mogu se prijaviti i polagati ispite u otvorenom Prometric centru u školi kompjutera Smart School uz Microsoft Second Shot vaučere. Second Shot vaučeri pružaju druga gratis šansu za polaganje istog ispita ukoliko nije položen sa uspehom “iz prve”. Smart kao Prometric testing centar je otvoren za polaganja:

svakog radnog dana
od 12:00 do 17:00h
kao i subotom
od 9:00 do 13:00h.

Nešto više o Second Shot akciji:

Microsoft Certification je pravi put kojim se može ići da bi se čvrsto dokazale Vaše veštine vladanja specijalizovanim tehnologijama i zadacima. Second Shot akcija udvostručuje Vašu prednost tako što Vam nudi drugu šansu polaganja istog Microsoft Certification ispita i to potpuno gratis. To je Vaša ekstra šansa do uspeha – ali je i vremenski ograničena.

Akcija traje do 30. Juna 2009. godine. Nakon ovog datuma, tj od 1.Jula 2009., ukoliko ne iskorisite Second Shot vaučere, oni se konvertuju u standardne vaučere za polaganje ispita, bez opcije besplatne druge prilike polaganja ispita i to sa važenjem do 30.Juna 2010.

Second Shot Vaučeri, nabavka i upotreba:

• 1.Korak: Registrujete se za Second Shot na Microsoft sajtu kako bi dobili broj vaučera za polaganje ispita
• 2.Korak: Koristeći broj vaučera, zakazujete i plaćate inicijalni ispit preko Prometric web sajta. Pri tom birate testni centar u kome ćete polagati ispit (Neophodno je posedovati broj vaučera pre same registracije, kako bi se vaučer mogao iskoristiti!!!)
• 3.Korak: Polaganje ispita
• 4.Korak: Ukoliko ne uspete da položite ispit iz prvog puta, registrujte se za Vaše besplatno ponovno polaganje, i to preko Prometric web sajta koristeći isti broj vaučera.
NAPOMENA: Molimo Vas da se registrujete za ponovno polaganje ispita tek nakon jednog dana od vašeg prvog pokušaja. Ovo vreme je potrebno da prođe kako bi se rezultati testa uneli u sistem.
Registracija traje do 30. Juna 2009. godine.

Second Shot vaučere možete pre-paid kupiti preko Prometric sajta www.prometric.com/Services/Voucher+Services/Ordering
Ukoliko želite da zamenite VUE vaučere za polaganje ispita za Second Shot vaučere, posetite takođe sajt Prometric  www.prometric.com/microsoft/testsite, kliknite na “Learn More”, download-ujte obrzac i sledite jednostavne instrukcije.

Sve što treba jeste da se registrujete kako bi iskoristili ovu ponudu pre Vašeg sledećeg Microsoft IT Professional, Developer ili Microsoft Dynamics ispita i dobićete dve šanse za polaganje.

Leave a Reply