IT

Ostvarenje vizije – privatni računarski oblak

Privatni računarski oblak nudi mogućnost kontrole i bezbednost data centara, sa fleksibilnošću koju zahtevaju stalne izmene u današnjem poslovanju, uz niske troškove održavanja

Kompanije Cisco i EMC, zajedno sa kompanijom Vmware, objavili su danas koaliciju Virtuelnog kompjuterskog okruženja, dosad nezabeleženu kolaboraciju tri lidera u informacionim tehnologijama. Koalicija je napravljena sa namerom da omogući fleksibilnije biznis okruženje za korisnike kroz prilagodljiviju IT infrastrukturu, i niže troškove IT opreme, troškove lektrične energije i zakupa poslovnog prostora putem sveobuhvatnu virtuelizaciju data centara i tranziciju ka privatnim cloud infrastrukturama.

Kompanije Cisco, EMC i Vmware prethodnih godina blisko su sarađivale na zajedničkoj viziji buduće It infrastrukture – privatnom cloud computingu. Privatni računarski oblak je virtuelna IT infrastruktura koju kontroliše i kojom upravlja jedna organizacija.

Njome može da rukuje ta organizacija ili neka druga služba, i može da funkcioniše u ili van kancelarija, ili kombinovano. Privatni računarski oblak nudi mogućnost kontrole i bezbednost današnjih data centara, sa fleksibilnošću koju zahtevaju stalne izmene u današnjem poslovanju, uz niske troškove održavanja.

Virtuelno kompjutersko okruženje nudi mogućnost za organizacije svih veličina da pristupe transformaciji data centara, uz izuzetnu efikasnost i značajne uštede u finansijskim i operativnim troškovima. Kao rezultat, organizacije neće više morati da biraju između najnovijih tehnologija i raspoloživih sveobuhvatnih usluga vendora za krajnje korisnike.

Kompanije Cisco i EMC, zajedno sa Vmware, razgovaraće putem webcast-a o novom Virtuelnom kompjuterskom okruženju i kako će ono pomoći organizacijama da pojednostave i ubrzaju prelazak na privatne računarske oblake.

Leave a Reply